course-details-portlet

AAR4914 - Eksperter i team - Forbedre din by

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig prosessrapport (gruppevis) 50/100
Muntlig presentasjon, gruppevis 50/100 30 minutter A

Faglig innhold

For mer informasjon om Eksperter i Team se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises intensivt over hele dager i uke 2-4, og det er obligatorisk oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig presentasjon, gruppevis 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig prosessrapport (gruppevis) 50/100

Utlevering
26.01.2024

Innlevering
02.02.2024


15:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU