AAR4821 - Bærekraftig fasilitetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/1 A

Faglig innhold

Kurset tar utgangspunkt i fagområdet eiendomsutvikling og forvaltning, og studerer bærekraftsbegrepet i forhold til dette.
Viktige elementer i emnet vil være hva som legges i begrepet bærekraft, hvilke faktorer som innvirker på en bærekraftig facilitetsstyring og strategier for hvordan dette kan håndteres for en virksomhet.
Det legges spesielt vekt på et helhetlig perspektiv hvor man ser virksomhet, bygningsutforming, teknologibruk og støttefunksjoner i sammenheng.
Kurset vil fokusere på aktuelle problemstillinger som vil kunne være forskjellig fra år til år.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten;
Ha grunnleggende kunnskaper om hva som ligger i begrepet bærekraft og hvilke faktorer som virker inn i forhold til bærekraftig facilitetsstyring. Kunne foreta studier av virksomheter og bygninger og identifisere faktorer som har betydning for temaet. På bakgrunn av studier og analyser foreslå tiltak for å forbedre situasjonen i forhold til et bærekraftsperspektiv.
Kunne formidle betydningen av et bærekraftsperspektiv og verdien av dette både i et samfunnssperspektiv og i forhold til de enkelte virksomheter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.
Det legges opp til casestudier hvor reelle prosjekter og problemstillinger blir analysert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Litteraturliste blir utdelt ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 1/1 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.