AAR4613 - Symbiose. Arkitektur og brukervirksomhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Kurset har som mål å gi en grundig innføring og kunnskap om samspillet mellom arkitektur og brukervirksomhet for hvordan vi utformer arbeidsplasser og rom slik at vi oppnår de beste forholdene for arbeidstakerne og den produksjonen som skjer i en virksomhet.

Kurset skal gi øvelse i å arbeide med brukervirksomheter med utgangspunkt i deres mål, aktiviteter, arbeidsprosser og relasjoner, og utarbeide mulige arkitektoniske konsepter/løsninger som svarer til dette. Brukerne og bruken av bygningen er derfor i fokus.

Det vil bli lagt vekt på studier på hvordan en tilrettelegger arbeidsplasser og lokaler der en tar hensyn til både bygning, brukerne og bedriftens aktiviteter. Prosjektoppgavene kan omfatte vurdering og utvikling av nye kontorløsninger, nye konsept for helse og omsorg og bygninger for mer industriell produksjon m.m.

Læringsutbytte

Studenten skal ha inngående kunnskaper og forståelse om sammenhengen mellom de fysiske omgivelsene og den virksomheten som bruker de, og hvordan man som arkitekt kan forholde seg til en virksomhets visjon, målsettinger og arbeidsmåter.
Gjennom emnet skal studenten oppnå ferdigheter om hvordan man som arkitekt kan bidra til arkitektoniske konsepter og løsninger som støtter opp under en virksomhet. Studenten skal videre kunne ta i bruk kunnskap om metoder og verktøy om programmering og evaluering, og bruke dette konstruktivt i sin prosjektering.
Studenten skal ha forståelse for ulike brukerperspektiver og behov og kunne forholde seg til dette med respekt og integritet, men samtidig kunne foreslå nye løsninger ut fra sin innsikt, forståelse og arkitektfaglige prespektiv.
Studenten skal kunne kommunisere og formidle prosjektet på en god måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og workshops. Øvinger og prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.
Emnet tas i kombinasjon med AAR4950 Programmering. Påmeldingsfrist: 15. november.

Kursmateriell

Kurskompendium og utvalgte lærebøker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.