AAR4331 - Arkitektur 3 - Studier i tektonisk kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

- 10% Situasjonsstudier og - undersøkelser.
- 40% Materialer, konstruksjon og estetikk.
- 40% Program, funksjon og konsept.
- 10% Tektonisk teori.
Bygningsfysikk og materiallære undervises parallelt og koordinert med Arkitektur 3.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Tektonikkbegrepets teori og historie.
- Elementære kunnskaper om byggematerialers egenskaper, anvendelse og estetikk.

Ferdigheter:
- Anvendelse av varierte arbeidsmetoder med vekt på kursets eksperimenterende og kunstneriske metode.
- Proporsjonering av rom og romlige sammenhenger.
- Anvendelse av byggematerialenes egenskaper som kilde til å skape arkitektur.

Generell kompetanse:
- Evne til anvendelse av teoretiske og praktiske kunnskaper samt bruk av egne evner i en kreativ formningsprosess til undersøke arkitektoniske muligheter.
- Evne til innhenting og anvendelse av nødvendige praktiske og teoretiske kunnskaper om byggematerialer, bygningsfysikk, byggeteknikk og estetikk i en kreativ formningsprosess.
- Evne til å arbeide selvstendig samt til å arbeide i team.
- Bevissthet om å studere og jobbe på et etisk grunnlag.

Læringsformer og aktiviteter

Den grunnleggende læringsform er eksperimentering, undersøking og prosjektutvikling med anvendelse av tegning, tekst,foto, DAK, modeller m.m. Forelesninger, seminar og verkstedøvelser. Studentene arbeider individuelt og i grupper. Veiledning vil skje gruppevis og i noen grad som individuell veiledning. Fellesgjennomgåelser på ulike stadier i prosjekteringsprosessen. Prosjektoppgaven er ikke realistisk i den forstand at det er krav til et endelig produkt. Det vil derfor være en åpenhet i forhold til hva hver enkelt vil produsere og presentere.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Akitektur 1 og 2 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

"Tektoniske visioner i arkitektur" av Anne Beim.
"Klima og arkitektur" af Torben Dahl.
"Kledd i tre" av Finn Hakonsen og Knut Einar Larsen.
" Norsk murarkitektur" av Finn Hakonsen, Einar Dahle, Torben Dahl og Ole Krokstrand.
"Betongoverflater" av Ole Krokstrand, Øyvind Steen og Magne Wiggen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Sommer UTS Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.