course-details-portlet

AAR1025 - Tegning som verktøy for kreativ og visuell tenkning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Gjennom foredrag og veiledning vil kurset gi en innledning og forståelse av visuelt språk og kreative prosesser med tegning som verktøy.
Kurset gir en innføring i enkel perspektivtegning og konstruksjon, frihåndstegning fra observasjon, tegning etter billedmateriell og fantasi.
En rekke tegneteknikker blir presentert og demonstrert under veiledning, som støtte og verktøy for å løse de tildelte oppgavene.
Forelesningsrekken med sin variasjon av temaer innen visuell kommunikasjon og kunstneriske uttrykk, er ment å supplere med kunnskap og innsikt som veiledningstimene ikke dekker. Max. 70 studenter.

Læringsutbytte

Emnets mål er å gi grunnleggende verktøy i tegninig og idéutvikling.
Gjennom oppgaveløsning og gruppegjenomganger er målet å åpne opp for den enkeltes medfødte evne for tegning som uttrykk.
Gjennom oppgaver er målet å trene observasjonsevne og gi en forståelse av ulike metoder og teknikker. Gjennom forelesninger gi en forståelse av kunstneriske prosesser og innsikt i ulike arbeidsmetoder innen kreative og skapende uttrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Studentene skal kun arbeide med blyant, passer, lineal på papir og modellbygging. Dette betraktes som et nødvendig erfaringsgrunnlag hvis en skal kunne utnytte datamaskinen som verktøy for å skape/prosjektere fysiske produkter. Øvingene med personlig konsultasjon utgjør en viktig del av undervisningen ("Learning by Doing"). Undervisning vil bli gitt på engelsk dersom internasjonale studenter velger emnet.


Maks 70 studenter. 80% obligatorsik oppmøte til undervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte 80%

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Det foreligger en liste med materialer for kurset ved semesterstart.
Studentene vil bli bedt om å anskaffe en skissebok ved kursstart.
All informasjon angående kurset vil bli gitt under veiledning samt lagt ut på It´s Learning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU