Videreutdanning, Ålesund

Tverrprofesjonell veiledning

studenter i samtale

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om tverrprofesjonell veiledning 

Studiet er aktuelt for deg som er interessert i, eller arbeider med veiledning i utdanning eller yrke, og ønsker å styrke din kommunikasjons – og samhandlingskompetanse i et tverrprofesjonelt studiefellesskap. Studiet kvalifiserer for veiledning og ledelse av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Studiet kan etter indviduell søknad gi innpass i mastergradsstudiet rådgivningsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Neste studiestart er høsten 2018.


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter

Studiet er aktuelt for ansatte og ledere i helse-, sosial, og utdanningssektor, NAV, eller andre fagpersoner som har, eller vil kunne få ansvar for veiledning av elever/studenter, nyutdannede, kollegaer eller tjenestemottakere i sitt arbeid.


Studiets oppbygging

Modulbasert deltidsstudium med oppstart høst 2017.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 20. juni 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HV400116
kull 2018
uke 36, 4.-6. september
uke 40, 3.-4. oktober
uke 44, 30.-31. oktober
uke 48, 27.-28. november

HV400416
kull 2017
uke 38, 18.-19. september
uke 42, 16.-17. oktober
uke 46, 13.-14. november
uke 50, 11.-12. desember