Tverrprofesjonell veiledning

Videreutdanning, Ålesund

Tverrprofesjonell veiledning

studenter i samtale

Tverrprofesjonell veiledning

NB! Det er ikke opptak på dette studiet i 2021.

Om tverrprofesjonell veiledning 

Studiet er aktuelt for deg som er interessert i, eller arbeider med veiledning i utdanning eller yrke, og ønsker å styrke din kommunikasjons – og samhandlingskompetanse i et tverrprofesjonelt studiefellesskap. Studiet kvalifiserer for veiledning og ledelse av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Studiet kan etter indviduell søknad gi innpass i mastergradsstudiet rådgivningsvitenskap ved NTNU i Trondheim. 


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter

Studiet er aktuelt for ansatte og ledere i helse-, sosial, og utdanningssektor, NAV, eller andre fagpersoner som har, eller vil kunne få ansvar for veiledning av elever/studenter, nyutdannede, kollegaer eller tjenestemottakere i sitt arbeid.


Studiets oppbygging

Modulbasert deltidsstudium over 4 semestre.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018

Det er ikke opptak til programmet i 2021. 

Søk opptak

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak