NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon. NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene NTNU har campus.

 

Handlingsplaner for det videre arbeidet i de ulike rådene: 

NTNU RSA: Teknologi og næringsliv 

NTNU RSA: Helse og helserelatert teknologi 

NTNU RSA: Skole, kultur og velferd 

 

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNU skal legge premisser for kunnskapsutvikling og skape verdier - økonomisk, kulturelt og sosialt. I tett samarbeid med arbeidslivet, skal NTNU utdanne kandidater med anerkjent og relevant kompetanse, utvikle kunnskap i internasjonal målestokk og legge grunnlag for innovasjon og nyskaping. For å legge til rette for økt systematisk samarbeid med arbeidslivet, har NTNU utviklet en politikk for samarbeid med arbeidslivet. 

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

Opprettelsen av et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) inngår i arbeidet med å implementere ny politikk for samarbeid med arbeidetslivet.