NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon.

NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene hvor NTNU har campus.


NTNU RSA ga råd om fremtidens utdanninger

Medlemmer i de tre NTNU Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og prosjektgruppene for Fremtidens teknologistudier og Fremtidens HUMSAMstudier møttes på workshop i oktober for å diskutere arbeidslivets kompetansebehov og arbeidsrelevans i fremtidens studier inn teknologi, humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag, samt innen helse - og sosialfagene ved NTNU. Du kan lese mer om dagen i følgende nyhetsmelding på Innsida:

Workshopen resulterte i 11 konkrete råd til NTNU i sitt videre arbeid med utviklingen av fremtidens utdanninger og samspill med arbeidslivet:

Presentasjoner fra workshopen

Mer informasjon om de pågående prosjektene innen utvikling av fremtidens studier

Innspill til storingsmelding

NTNUs innspill til den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja