NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon. NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene NTNU har campus.

 

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet - tre tematiske  råd

NTNU RSA: Teknologi og næringsliv

NTNU RSA: Helse og helserelatert teknologi

NTNU RSA: Skole, kultur og velferd

 

Felles samling og work-shop for NTNU RSA 26.04.17

26.april ble det avholdt en felles samling for alle representanter i NTNU RSA: teknologi og næringsliv, NTNU RSA: helse og helserelatert teknologi og NTNU RSA: skole, kultur og velferd. Tema for samlingen var Kreativitet i utdanningsløpet og framtidens kandidater.

Presentasjoner fra fellessamlingen:

Prorektor for nyskaping Toril Hernes, NTNUs samarbeid med arbeidslivet - hvordan foregår det i dag og hvilke mål er satt i NTNUs nye politikk for samarbeid med arbeidslivet?

Kjersti Kleven, Kreativitet gjennom utdanningsløpet - hvordan legge grunnlaget for kandidater som skal møte morgendagens arbeidsliv?

Terje Meisler, Morgendagens digitale arbeidsliv - hvordan utdanne kandidater til et arbeidsliv vi ikke kjenner enda?

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja


NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNU skal legge premisser for kunnskapsutvikling og skape verdier - økonomisk, kulturelt og sosialt. I tett samarbeid med arbeidslivet, skal NTNU utdanne kandidater med anerkjent og relevant kompetanse, utvikle kunnskap i internasjonal målestokk og legge grunnlag for innovasjon og nyskaping. For å legge til rette for økt systematisk samarbeid med arbeidslivet, har NTNU utviklet en politikk for samarbeid med arbeidslivet. 

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

Opprettelsen av et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) inngår i arbeidet med å implementere ny politikk for samarbeid med arbeidetslivet. 

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja

Om NTNU RSA

Ny organisering av NTNU RSA:

NTNUs styre vedtok 25. august 2016 organisering av NTNU RSA etter 3 tematiske felt med sammensetninger som ivaretar interne geografiske og tverrfaglige hensyn.

Ytterligere informasjon finnes i NTNUs styresak S-52-2016 om NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) med vedlegg og den tilhørende protokoll.

NTNU RSAs medlemmer og mandat

Møtedatoer og møtereferat

Tue, 07 Mar 2017 14:46:11 +0100