NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon.

NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene hvor NTNU har campus.


Oppsummering av resultater og erfaringer fra funksjsonsperioden 2016 - 2020

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet har i funksjonsperioden 2016-2020 lagt vekt på å jobbe prosjektrettet med temaer og problemstillinger ut fra ønsket om å gi konkrete råd til Rektor vedrørende NTNUs samarbeid med arbeidslivet.

Sluttrapport for NTNU RSA 2016-2020


NTNU RSA ga råd om fremtidens utdanninger

Medlemmer i de tre NTNU Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og prosjektgruppene for Fremtidens teknologistudier og Fremtidens HUMSAMstudier møttes på workshop 30.oktober 2019 for å diskutere arbeidslivets kompetansebehov og arbeidsrelevans i fremtidens studier inn teknologi, humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag, samt innen helse - og sosialfagene ved NTNU. Du kan lese mer om dagen i følgende nyhetsmelding på Innsida:

Workshopen resulterte i 11 konkrete råd til NTNU i sitt videre arbeid med utviklingen av fremtidens utdanninger og samspill med arbeidslivet:

 

Innspill til storingsmelding

NTNUs innspill til den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja