NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon.

NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene hvor NTNU har campus.

NTNU har organisert RSA som et topplederforum bestående av NTNUs øverste ledelse og toppledere fra privat og offentlig sektor.


Mandat

På et overordnet strategisk nivå skal RSA ved NTNU:

 • Være rådgivende organ for rektor
 • Bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon, regionalt og nasjonalt
 • Bidra til samfunnsutvikling ved å være en dialogarena som er gjensidig utfordrende og forpliktende, hvor tverrfaglige og overordnede problemstillinger diskuteres (jf. synergier)
 • Bidra til at NTNUs utdanningstilbud og forskning- og utviklingsprosjekter møter framtidens kompetansebehov i samfunn og arbeidsliv
 • Fremme innovasjon og omstillingsevne i arbeidslivet

NTNU RSA medlemmer

Medlemmer er oppnevnt fra 2023 - 2025

 • Lærdal Medical
 • Salmar
 • Freyr
 • GE Ultrasound Vingmed
 • Trønderenergi
 • Tine
 • Aker Sollutions
 • Snøhetta
 • Torghatten
 • Gjensidige forsikring
 • Elkem
 • Jotun
 • Visma
 • Borregaard
 • Trondheim kommune
 • Gjøvik kommune
 • Ålesund kommune
 • Studenttinget
 • NVE
 • Statens vegvesen
 • Kulturrådet
 • Helse Midt-Norge