NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon. NTNU RSA skal være arena for dialog mellom NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene NTNU har campus.

 

Felles workshop for alle RSAene 30.oktober 2019 på Britannia Hotell i Trondheim.

Temaet for workshopen er arbeidslivets kompetansebehov og arbeidsrelevans i fremtidens studier, og den gjennomføres som en del av det igangsatte arbeidet med å utvikle fremtidens studier innen teknologi, humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag, samt innen helse - og sosialfagene ved NTNU. Alle medlemmer i alle de tre NTNU RSAene, samt prosjektgruppene for de pågående prosjektene er invitert til å delta.

Invitasjon til workshop og agenda for dagen 

Mer informasjon om de pågående prosjektene innen utvikling av fremtidens studier og innspill til storingsmelding finner du her:

Fremtidens HUMSAMstudier

Fremtidens teknologistudier

NTNUs innspill til den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnhild Nisja