Parkering – Dragvoll

NTNUs parkeringsordning gjelder på Dragvoll. 

Du kan betale via nett, app for smarttelefon eller betalingsautomat når du parkerer på NTNUs områder.

Timeprisen for besøkende er 25 kroner (takstsone "NTNU besøkende").

Parkeringskart Dragvoll

Tue, 20 Dec 2016 15:52:32 +0100

Ladestasjon for el-bil

Det finnes ladestasjoner på Dragvoll. Hvem som helst kan lade der, det er gratis og det er ingen begrensning på ladetid.

Lade el-bil på Dragvoll
(ekstern nettside)