Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021

					View Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021

Dette volumet inneholder bidrag som ble presentert og diskutert på MNT- konferansen 2021. MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes (Matematikk, Naturvitenskap, Teknologi) kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Konferansens mål:

  • Bidra til utvikling av MNT-utdanningers kvalitet og relevans gjennom kunnskapsdeling og dialog
  • Oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
  • Gi underviserne en mulighet til å dokumentere og dele sine pedagogiske erfaringer
  • Samle dokumenterte og evaluerte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter

For MNT-konferansen 2021 var overordnet tema «Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv". Tema for bidrag var ikke begrenset til dette, noe som vises gjennom det dokumenterte arbeidet som ble delt og var grunnlag for diskusjoner om undervisning og læring på konferansen.  Bidrag som er publisert i dette konferanse-volumet kan videreutvikles til tidsskriftbidrag. Da er det rom for, og forventninger til, grundigere behandling av stoffet, gjerne også basert på diskusjoner på konferansen. Forfattere kan videreutvikle sitt bidrag og sende dette inn på nytt som et tidsskriftbidrag, som da vil gjennomgå peer review og bli publisert som full paper i et kommende volume.

 

Editors MNT-konferansen 2021

Dr. Henrik Kofoed Nielsen, Professor, Faculty of Engineering and Science, University of Agder, UiA

Dr. Corinne Feremans, Associate professor, Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences, University of South-Eastern Norway, USN

Dr. Roy Andersson, Department of Computer Science/Academic Development Unit, Lund University/ SFU BioCEED, University of Bergen, UiB

Dr. Guttorm Sindre, Professor, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering/ Excited SFU, NTNU

Dr. Thomas Gjesteland, Professor, Faculty of Engineering and Science, University of Agder, UiA

Dr. Reidar Lyng, Leder Center for Science & Engineering Education Development, NTNU

Dr. Mette Mo Jakobsen, Universities Norway/ Professor, University of Agder, UiA

Published: 2021-02-24

MNT Konferansen - Conference submissions