Editors

Dr. Reidar Lyng, NTNU, Norge

Dr. Mette Mo Jakobsen, The Norwegian Association of Higher Education Institutions, Norge

Dr. Ingerid Fossum, University College of Southeast Norway, Norge

Professor Cecilie Rolstad Denby, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU

Professor Anette Kolmos, Institut for Planlægning Aalborg Universitet Danmark

Dr. Jennifer Löfgreen, Department of Educational Sciences Lunds Universitet Sverige

Section Editor

Dr. Reidar Lyng, NTNU, Norge