Tverrfagleg samarbeid i matematikk og mekanikk med aktiv studentdeltaking

Authors

  • Arnhild Lunde NTNU
  • Lars Hansson LTU (Luleå University of Technology)

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3932

Abstract

Kva for fordelar kan eit samarbeid på tvers av emner ha? Erfaringar frå eit mangeårig, tverrfagleg samarbeid mellom forelesarar i matematikk og mekanikk blir presentert med fokus på nært samarbeid med studentassistentar. Målet med det tverrfaglege samarbeidet er å tydeleggjere for studentane samanhengar og synergiar mellom grunnleggande emne i ingeniørutdanninga. Studentane blir i begge emna oppfordra til  å nå dette målet gjennom å ta ansvar for eigen læring gjennom aktiv studentdeltaking. Eit anna mål er at studentassistentane skal ta ei viktig rolle i å etablere eit felles læringsmiljø der studentane kan søkje hjelp i begge emna i studiet sitt. Resultatet er eit tverrfagleg samarbeid der studentar, studentassistentar og faglærarar opplever eit trygt, inkluderande og utviklande miljø på tvers av emner og institutt. Studentassistentane blir ei viktig brikke for å tilpasse, evaluere og vidareutvikle tilbodet om ein god og utviklande læringarena for studentane.  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions