Utvikling av begrepstester for å evaluere læringsdesign

Authors

  • Anita Nordeng Jakobsen Norwegian University of Science and Technology
  • Per-Odd Eggen
  • Rolf Jonas Persson
  • Lisbeth Mehli

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3926

Abstract

Motivasjonen for å endre undervisningsopplegg er å øke studentenes læring. For å måle effekten av endringer eller identifisere vanlige misforståelser innen fagområdet matmikrobiologi har vi utviklet en begrepstest (Food Microbiology Concept Inventory). Testen ble videreutviklet fra lignende tester i mikrobiologi og forfatternes egne erfaringer.  I tillegg ble matbransjen spurt om hvilken mikrobiologikunnskap som de mener er essensiell for en kandidat med bachelorgrad i matteknologi. En spørreundersøkelse ble utviklet og sendt ut til 268 aktører fordelt på akademia, instituttsektor, industri og forvaltning. Den totale svarprosenten i undersøkelsen var 20,5%, og 56% av respondentene var fra industrien. Uavhengig av respondentenes utdanning eller arbeidsplass var det stor enighet om de fem viktigste påstandene eller spørsmålene i undersøkelsen. Disse omhandlet overlevelse og vekst av mikroorganismer (Q21), mikroorganismenes påvirkning på produktkvalitet og mattrygghet og overvåkning av disse (Q36 og Q45), mikroorganismer og sykdom (Q43), samt bruk av prosessteknologi påvirker mikrobiota (Q44). Begrepstesen ble designet for å kunne vurdere studentenes forståelse av matmikrobiologi før, underveis og etter gjennomført bachelorstudium. Første gjennomkjøring av testen viser at flere iterasjoner er nødvendig før en pålitelig metode er etablert.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions