Skolehage som arena for meningsfylt læring og utdanning for bærekraftig utvikling

Authors

  • Silje Wolff Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering, NTNU
  • Unni Eikeseth Institutt for lærerutdanning, NTNU

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3950

Abstract

Elevers motivasjon for naturfag synker fra elever starter på skolen og gjennom barne- og ungdomsskolen. For norske ungdomsskoleelever er nedgangen særlig stor, og avstanden til de andre nordiske landene øker.  Det er kjent at motivasjon er knyttet til en følelse av relevans, og flere studier tyder på at følelsesmessige sider av naturfaget blir forsømt i undervisning, slik som holdninger, motivasjon og interesse. Det er derfor behov for en naturfagundervisning som i større grad gir elever en opplevelse av det de lærer i naturfag er relevant for deres liv eller for samfunnet de lever i. Bærekraftig utvikling er et tema som engasjerer mange unge, og som derfor kan bidra til å gi økt relevans til naturfaget og andre fag. Det er også ett av tre tverrfaglige temaer i den nye læreplanen i norsk skole, Fagfornyelsen. Forskningen peker likevel på at det er fare for at bærekraftig utvikling blir forstått som et rent teoretisk spørsmål, uten at elever får høste konkrete erfaringer av hvordan bærekraftige liv kan leves gjennom handling. I denne studien undersøker vi skolehagens potensial for å øke motivasjon hos elever, samt egnethet som arena for utdanning for bærekraftig utvikling.

Med støtte i litteraturen finner vi grunn til å tro at skolehageaktiviteter kan bidra til opplevelse av økt relevans i naturfag, samt at skolehagen kan være en egnet arena for utdanning for bærekraftig utvikling.

Nøkkelord: skolehage, motivasjon, utdanning for bærekraftig utvikling.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions