Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning – utfordringer og muligheter

Authors

  • Bjørn-Petter Finstad UiT Norges arktiske universitet
  • Ragnhild Sandvoll
  • Ingrid Hovda Lien

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3988

Abstract

Hvilke muligheter og utfordringer kan oppstå med praksis som læringsform i utdanninger som ikke er spesifikt profesjonsrettet? I profesjonsutdanninger deler praksisvirksomhetene og utdanningsinstitusjonene ofte en felles forståelse av hva som skal oppnås i praksis, mens i ikke-profesjonsrettede studieløp er det andre utfordringer. I et nylig oppstartet prosjekt som heter «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» har vi som formål å videreutvikle praksisopplegget på det tverrfaglige bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, UiT, som har et sterkt innslag av realfag. En særlig utfordring er å utvikle felles læringsmål når studentene er ute i ulike praksisbedrifter. Etter noen år med praksis som et pilotprosjekt, er konklusjonen at praksis er en god læringsform, men at det er behov for utvikling av tydelige læringsutbyttebeskrivelser, nye vurderingsformer, forventningsavklaringer fra alle parter, og veiledning og opplæring for praksisveiledere.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-04-28

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions