Er vi bedre på læringsaktiviteter enn på læringsutbyttebeskrivelser?

Authors

  • Kristin Holtermann Universitetet i Bergen
  • Birthe Gjerdevik Universitetet i Bergen
  • Beate Ulrikke Rensvik Universitetet i Bergen
  • Stine Beate Balevik Universitetet i Bergen
  • Tone Stokka Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3913

Abstract

I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom læringsaktiviteter og innholdet i læringsutbyttebeskrivelser. Vår undersøkelse av læringsutbyttebeskrivelser viser at flere av ferdighetene og de generelle kompetansene inngår i emnene sine læringsaktiviteter, men at de ikke alltid gjenspeiles i læringsutbyttebeskrivelsene på emnene.

Læringsutbyttebeskrivelser tydeliggjør for student og underviser hva forventet læring i emnet er og bør derfor vise det reelle innholdet i emnene. Ved utforming av læringsutbyttebeskrivelser er det viktig å se på sammenhengen mellom læringsutbytte, læringsaktivitet og vurdering (constructive alignment) (Biggs og Tang, 2011; Biggs, 2014). Læringsutbyttet gir oversikt over innhold i emner og konkretiserer hvilke emner som har ansvar for ulike deler av gradens samlede læringsutbytte. Læringsutbyttebeskrivelser kan også vise arbeidslivsrelevans gjennom synliggjøring av ferdigheter og generell kompetanse (Smith og Reid, 2018).

Bakgrunnen for undersøkelsen er prosjektet Generiske ferdigheter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Prosjektet inkluderer en emnekartlegging (curriculum mapping) der emnenes innhold av ferdigheter og generell kompetanse uttrykt som samarbeid, skriftlig og muntlig kommunikasjon samt kritisk tenking og informasjonskompetanse ble identifisert. 

Vi undersøkte om svarene fra emnekartleggingen kan gjenfinnes i læringsutbyttebekrivelsene for utvalgte emner. Gjennomføring av emnekartlegging kan brukes for å se på innholdet av generell kompetanse i utdanningen, men det er lite fokus på den praktiske utførelsen av dette (Sumsion og Goodfellow, 2004; Lam og Tsui, 2014). Derimot er det få artikler som konkretiserer hvordan man bruker resultatene fra en emnekartlegging for å identifisere mangler i læringsutbyttebeskrivelser. Dette paperet vil kunne bidra til en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med dette.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions