Bruk av nettbrett til digitale innleveringer i fag med matematisk notasjon

Authors

  • Knut Erik Teigen GIljarhus University of Stavanger
  • Ove Mikkelsen

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3902

Abstract

MNT-fag har utstrakt bruk av matematisk notasjon og diagrammer. For øvingsoppgaver og eksamen i disse fagene blir det fortsatt overveiende brukt penn og papir. Samtidig er det et økende fokus på digitalisering. Digitale innleveringer og eksamen har flere fordeler; blant annet vil det minske administrativt arbeid med lagring og distribusjon av papirbesvarelser og det vil gjøre sensors arbeid enklere da sensur kan utføres digitalt og med økt lesbarhet. Å ha innleveringer på en heldigital form kan også ha en klar pedagogisk fordel. Med de matematiske uttrykkene i en digital form kan utrykkene utnyttes til løsning av likninger i beregningsprogrammer og studentene kan gis tilbakemeldinger underveis i løsningsprosessen.

Å skrive inn matematiske uttrykk på en PC er ofte tungvint og krever bruk av spesialisert notasjon som LaTeX eller pek-og-klikk verktøy som Microsoft sin ligningseditor i Word. Det samme gjelder for eksamensoppgaver i for eksempel Inspera. Det finnes også andre løsninger for digitalisering i dag, hovedsakelig basert på scanning av besvarelser. Dette innfrir noen av fordelene til digitale innleveringer, men man mangler fortsatt lesbarheten til en heldigital form, og man har ikke mulighet til å gjøre en analyse av besvarelsen for å få de pedagogiske mulighetene.

Det har i de siste årene skjedd en rivende utvikling innenfor nettbrett og håndskriftsgjenkjenning. Nyere nettbrett har svært lav forsinkelse i input, høyoppløste skjermer og avanserte algoritmer for håndflategjenkjenning og håndskriftsgjenkjenning, som kombinert kan gjøre opplevelsen nærmere penn og papir. I dette arbeidet har vi undersøkt i hvor stor grad dagens teknologi er anvendelig i fag med bruk av matematisk notasjon og figurer. Vi valgte ut to fag på masternivå for maskiningeniører og lot en gruppe studenter gjøre øvingsoppgaver med henholdsvis penn og papir, et tekstredigeringsverktøy (Microsoft Word) og et nettbrett (iPad med Apple Pencil). Deretter analyserte vi opplevelsen til studentene gjennom dybdeintervju og evaluering av innsendte øvingsoppgaver. Resultatene viste at studentene opplevde nettbrett som et godt alternativ til penn og papir, og en klar forbedring sammenlignet med tekstredigeringsverktøy, men at gjenkjenningen av matematiske uttrykk fortsatt ikke er god nok til å brukes uten betydelig opplæring og trening.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions