Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder

Authors

  • Bjørn-Tore Esjeholm UiT Norges arktiske universitet
  • H. Fredriksen

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3908

Abstract

Abstract

Fra høsten 2019 har forkursene for ingeniørutdanning ved UiT-Norges arktiske universitet deltatt i prosjektet «Sammen 2021» der målet er å bedre gjennomstrømmingen og øke rekrutteringen til ingeniørstudiene gjennom å forbedre studieopplegget og læringsprosessene i alle fagene på forkursene. Forkurs/realfagskurs tilbys i dag ved studiestedene Alta, Tromsø, Narvik og Bodø. Tidligere har lokale lærere ved de ulike studiestedene vært autonome og i stor grad laget opplegg og tilrettelagt for læring gjennom tradisjonell klasseromsundervisning. Graden av samarbeid på tvers av studiestedene har stort sett begrenset seg til felles heldagsprøver rundt semesterslutt. I prosjektet har de ca. 20 faglærerne dannet grupper på tvers av studiesteder innen hvert fag og både sammen og hver for seg utviklet digitale læringsressurser (forelesninger, oppgaver, selvrettende tester, animasjoner m.m.) som fortløpende er tatt i bruk i undervisningen. De utviklede ressursene er stilt til disposisjon for alle lærerne som dermed kan velge opplegg fra en stadig økende base av faglige opplegg. Som en del av prosjektet har det vært tatt i bruk ulike typer teknologi til produksjon av læringsressurser, og det har også blitt gitt felles kursing innen blant annet produksjon og bruk av film og LMS. Det er en forutsetning at det i prosjektet skal legges til rette for mer studentaktiv læring. 1,5 år ut i prosjektet har studenter og faglærere svart på spørreundersøkelser for å kartlegge erfaringer og synspunkter på prosjektet. Resultatene viser at faglærerne i hovedsak vektlegger økt samarbeid med kollegaer og økt egenkompetanse innen produksjon av digitale læremidler som positive utfall av prosjektet. Studentenes respons til en blanding av digital undervisning utenfor klasserommet i kombinasjon med fellestimer i klasserommet er overveiende positiv.  Studentene peker på mangel på sosial kontakt med andre studenter og vanskeligheter med å få hjelp av lærer utenfor klasserommet som negative aspekter ved digital læring.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions