Kan faglig podcast i kjemi vekke studentenes indre kjemiker og bidra som et bærekraftig læringsverktøy?

Authors

  • Cecilie Tynes Riksem Institutt for biologiske fag Ålesund, NTNU i Ålesund
  • Gro Bjørnøy Institutt for biologiske fag Ålesund, NTNU

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3901

Abstract

SAMMENDRAG: Digitaliseringen av universitet og høgskolesektoren har inspirert faglærere til å ta i bruk nye verktøy i sin undervisning. Universitetslektorene Gro Audveig Hagen Bjørnøy og Cecilie Tynes Riksem har gjennom høsten 2020 utviklet en podcast i kjemi som heter “Rosa begerglass”. Kan podcaster som læringssupplement bidra til økt læringsutbytte og engasjement i et fag? For å måle effekten av bruk av en faglig podcast som læringsverktøy, har det blitt gjennomført spørreundersøkelser gjennom to faser. I evalueringsfasen ved slutten av semesteret svarte 90 % av studentene at de hadde lyttet på minst én episode av podcasten. Av de studentene som hadde hørt på minst to episoder av podcasten mente 81 % at den hadde økt deres kompetanse i kjemi i noen til meget stor grad og 93 % mente at podcasten hadde økt deres interesse i kjemi i noen til meget stor grad. Brukerstatistikken og responsen fra studentene viste at tilgjengelighet og valg av plattform er svært viktig for at studentene skal bruke en faglig podcast som læringssupplement. Resultatene indikerer at faglige podcaster kan bidra til å øke kompetansen og interessen for et emne og kan derfor være et bærekraftig supplement til undervisning.

REFERANSER

Bjørkestøl, K. og Nyberg, S. O. (2019). Bruk av podcasts i matematikk ved et universitet og analyse av eksamensresultat, Nordic Journal of STEM Education, Vol. 3, No. 1, s. 116-120

Colin, G. (2017). Podcasting in education: What are the benefits? The Podcast Host academy. Hentet 08.01.21 fra: https://www.thepodcasthost.com/niche-case-study/podcasting-in-education/

Emblemsvåg, M. S. (2020). Læringsutbytte i den koronaskapte digitale revolusjonen, Khrono. Hentet 13.01.21 fra: https://khrono.no/laeringsutbytte-i-den-koronaskapte-digitale-revolusjonen/485456

Goldman, T. (2018). The Impact of Podcasts in Education. Advanced Writing: Pop Culture Intersections 29. Hentet 08.01.21 fra: https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/29

Granås, A.G. (2015). Bruk av podcast for å styrke studentaktive undervisningsformer, Digin. Hentet 08.01.21 fra: https://blogg.hioa.no/digin/2015/09/21/fra-utdanningene-bruk-av-podcasting-for-a-styrke-studentaktive-undervisningsformer/

Halland, G. O. (2004). Læring gjennom stimulerende samspill. Veiledning, vurdering og ledelse. Fagbokforlaget

Hovdhaugen, E. (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning. En forskningsoppsummering av studier basert på norske data, Arbeidsnotat 3/2019, Oslo: NIFU

Hovdhaugen, E. og Aamodt, P. O. (2005). Frafall fra universitetet. En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU høsten 1999. Arbeidsnotat 13/2005, Oslo: NIFU STEP

Nord, N. (2020). Ja til digitalisering, men på en klok måte, Universitetsavisa. Hentet 08.01.2021 fra: https://www.universitetsavisa.no/campus/ja-til-digitalisering-men-pa-en-klok-mate/111273

Riksem, C. T. og Bjørnøy, G. A. H. (2020a). Podcast: Rosa begerglass Sesong 1. Panopto. Hentet 08.01.21 fra: https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=e1f05dd7-1077-4aa8-9625-ac53006823d4

Riksem, C. T. og Bjørnøy, G. A. H. (2020b). Podcast: Rosa begerglass Sesong 1. Spotify. Hentet 08.01.2021 fra: https://open.spotify.com/show/2Cst1OfTsGAjb7WcfwzMaq

Sandnes, B. (2020). Rosa podcast, NTNU Nyheter. Hentet 10.11.20 fra: https://www.ntnu.no/nyheter/rosa-podcast/

Smeplass, E. (2020). Digitalisering må skje i form av dialog med studentene. Universitetsavisa, Hentet 08.01.21 fra:https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/digitalisering-ma-skje-i-form-av-dialog-med-studentene/101480

Sund, A. K. (2020). God digital undervisning gir mange muligheter, Universitetsavisa, Hentet 08.01.21 fra: https://www.universitetsavisa.no/ytring/god-digital-undervisning-gir-mange-muligheter/102637

Vidnes, A. K. (2020). Korona har trolig endret høyere utdanning for alltid. Men hva mister vi med den digitale revolusjonen? Forskerforum. Hentet 13.01.21 fra: https://www.forskerforum.no/hva-har-vi-laert/

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions