Current Issue

Vol. 8 No. 1 (2023): MNT-konferansen 2023

MNT-konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole. MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 setter vi søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles. Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

-Praksisi utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri

-Hvordanbygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for

-ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?

-Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?

-Studentaktivelærings- og undervisningsformer

-Digitalkompetanse og bruk av digital teknologi

 

Konferansen arrangeres av Universitets og høgskolerådet, UHR ved UHR-MNT, nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, NSR og Universitet i Stavanger, UiS.

Published: 2023-05-10

MNT Konferansen - Conference submissions

Editorial

View All Issues

We invite contributions that address pedagogical, educational, and academic developments or studies. The journal is planning for two main sections: invited editorials, and contributions to the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), based in empirical observation and theoretical frameworks. We wish to provide a forum where experience, reflection and scholarly studies can be shared in support of the development of higher education.

The Nordic Journal of STEM Education invite contributions of 6000 words or less, not including abstract (max 300 words) and references, with the aim of publishing its first issue early November 2017. We intend to to publish continuously as contributions are accepted for publication.

The journal accepts contributions written in English, or the Scandinavian Languages (Norwegian, Swedish or Danish).

 Note that the proceedings are not part of the peer-reviewed section of the journal.