Flervalg til 20 minutts problemløsningsoppgaver?

Authors

  • Guttorm Sindre NTNU

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3919

Abstract

I mange MNT-fag er problemløsningsoppgaver vanlig på eksamen. Tradisjonelt har slike oppgaver vært gitt som langsvar, men i store klasser er flervalgsspørsmål fristende for å redusere rettearbeidet. Mens kortvarige problemløsningsoppgaver åpenbart kan egne seg for flervalg, blir det straks mer problematisk med større oppgaver med varighet 10-20 minutt eller mer. Ett enkelt flervalgsspørsmål gir kun ett datapunkt om studentens kompetanse, og hvis man kun rekker 20 flervalgsspørsmål på en eksamen, vil det være altfor lite til å gi et pålitelig resultat. Flervalgsoppgaver med lang varighet gir dessuten økt risikofølelse for studenten, som etter å ha jobbet lenge med en oppgave – og tenkt 90% riktig – likevel ender opp med null poeng etter en liten glipp som resulterer i feil svar. Kan flervalg likevel brukes i problemløsningsoppgaver som varer 20 minutt, og i så fall hvordan?

Denne artikkelen foreslår to mulige måter å få til dette på, med eksempler fra programmering. Begge fremgangsmåtene baserer seg på en innledende case-beskrivelse / spesifikasjon av problemet som skal løses. Deretter kan man presentere et utkast til løsning men med utelatelser som kan kompletteres ved flervalg. Denne oppgavetypen har hatt god diskriminering og korrelasjon med totalscore i eksamener i et innledende programmeringsemne ved NTNU, og det fins lignende erfaringer fra utlandet. Alternativt til utelatelser som skal fylles inn, kan caset følges opp med en serie med Sant / Usant -påstander – en sjanger som på engelsk kalles Multiple True/False (MTF). Denne sjangeren kan ifølge internasjonal forskning gi høyere pålitelighet enn vanlig flervalg og bedre innsikt i studentenes kompetanse. Samtidig, ved at man innhenter en serie innfyllinger eller Sant/Usant-valg per case, får oppgaven flere datapunkter og blir ikke alt eller ingenting for studenten.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions