Archives

 • MNT-konferansen 2023
  Vol. 8 No. 1 (2023)

  MNT-konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole. MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 setter vi søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles. Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

  -Praksisi utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri

  -Hvordanbygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for

  -ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?

  -Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?

  -Studentaktivelærings- og undervisningsformer

  -Digitalkompetanse og bruk av digital teknologi

   

  Konferansen arrangeres av Universitets og høgskolerådet, UHR ved UHR-MNT, nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, NSR og Universitet i Stavanger, UiS.

 • Vol. 6 No. 1
  Vol. 6 No. 1 (2022)

 • Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021
  Vol. 5 No. 1 (2021)

  Dette volumet inneholder bidrag som ble presentert og diskutert på MNT- konferansen 2021. MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes (Matematikk, Naturvitenskap, Teknologi) kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Konferansens mål:

  • Bidra til utvikling av MNT-utdanningers kvalitet og relevans gjennom kunnskapsdeling og dialog
  • Oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
  • Gi underviserne en mulighet til å dokumentere og dele sine pedagogiske erfaringer
  • Samle dokumenterte og evaluerte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter

  For MNT-konferansen 2021 var overordnet tema «Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv". Tema for bidrag var ikke begrenset til dette, noe som vises gjennom det dokumenterte arbeidet som ble delt og var grunnlag for diskusjoner om undervisning og læring på konferansen.  Bidrag som er publisert i dette konferanse-volumet kan videreutvikles til tidsskriftbidrag. Da er det rom for, og forventninger til, grundigere behandling av stoffet, gjerne også basert på diskusjoner på konferansen. Forfattere kan videreutvikle sitt bidrag og sende dette inn på nytt som et tidsskriftbidrag, som da vil gjennomgå peer review og bli publisert som full paper i et kommende volume.

   

  Editors MNT-konferansen 2021

  Dr. Henrik Kofoed Nielsen, Professor, Faculty of Engineering and Science, University of Agder, UiA

  Dr. Corinne Feremans, Associate professor, Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences, University of South-Eastern Norway, USN

  Dr. Roy Andersson, Department of Computer Science/Academic Development Unit, Lund University/ SFU BioCEED, University of Bergen, UiB

  Dr. Guttorm Sindre, Professor, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering/ Excited SFU, NTNU

  Dr. Thomas Gjesteland, Professor, Faculty of Engineering and Science, University of Agder, UiA

  Dr. Reidar Lyng, Leder Center for Science & Engineering Education Development, NTNU

  Dr. Mette Mo Jakobsen, Universities Norway/ Professor, University of Agder, UiA

 • Vol. 4 No. 2
  Vol. 4 No. 2 (2021)

 • Vol. 4 No. 1
  Vol. 4 No. 1 (2020)

 • Vol. 3, No. 1
  Vol. 3 No. 1 (2019)

  MNT konferansen 2019

 • Vol. 2, No. 1
  Vol. 2 No. 1 (2018)

 • MNT-konferansen 2017

  Vol. 1, No. 1, MNT konferansen 2017
  Vol. 1 No. 1 (2017)

  MNT konferansen 2017

  Dette volumet inneholder både artikler som ble presentert på MNT- konferansen 2017 og fagfellevurderte  tidsskrift artikler.