Tverrfaglig, prosjektbasert innføring i statistikk på universitetsnivå

Authors

  • Hilde Vinje NMBU
  • K.F. Frøslie

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3947

Abstract

Forståelse for statistikk og kvantitativ forskningsmetode er en av bærebjelkene i kunnskapservervelse og -kommunikasjon innen naturvitenskapene. Anvendelse av statistikk er i sin natur tverrfaglig, og forutsetter samarbeid på tvers av domener. For å kunne frembringe ny kunnskap, er det nødvendig å kombinere domenekunnskap fra andre fagfelt med gode analysemetoder og forståelse for resultatene av disse. For å gjøre studentene i stand til å løse komplekse, reelle utfordringer etter endt studium, må vi jobbe med komplekse problemstillinger også under utdannelsen. Et pilotprosjekt med prosjektbasert undervisning ble introdusert i innføringskurset i statistikk på NMBU høstsemesteret 2018. Læring skulle tilegnes gjennom større prosjekter, med data fra andre fag og fagfelt. De fleste som går innføringskurset i statistikk på NMBU skal ikke bli statistikere, og arbeidsmetoden i et slikt prosjektbasert kurs reflekterer mer realiteten når de senere skal bruke statistikk som domeneeksperter. Våre erfaringer og observasjoner tyder på at å gå fra et tradisjonelt introduksjonskurs i statistikk til et prosjektbasert kurs, kan øke motivasjonen til studenter som ikke selv motiveres av teoretiske fagfelt som statistikk.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions