Viktigheten av studentaktiv og praksisnær læring for utformingen av en matteknolog

Authors

  • Lisbeth Mehli Associate professor
  • Anita N. Jakobsen
  • Rolf Jonas Persson
  • Ragnhild Lyngved Staberg

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3939

Abstract

Bachelorutdanningen i matteknologi ved NTNU utdanner kandidater som kan gå inn i en rekke ulike roller innen matindustri og forvaltning; eksempelvis innen kvalitetsarbeid og analyser, innovasjon og produktutvikling, matproduksjon og forskning. Matteknologen er en allrounder. Som et ledd i å optimalisere studentenes læring og øke gjennomstrømmingen, ønsket vi å finne ut mer om hvilke oppfatninger og forestillinger studentene har om studiet. Hva er viktig i studiet i utformingen av en matteknolog? Hvilke læringsaktiviteter opplevde de som nyttige i forhold til å forstå pensum bedre? Kan læringsaktiviteter med utgangspunkt fra arbeidslivet øke forståelsen av faglige tema?  Dette er spørsmål som ble stilt til studenter fra 1., 4. og 6. semester under utdanning og uteksaminerte kandidater fra bachelorutdanningen. Undersøkelsen ble gjennomført med fokusgruppeintervjuer med påfølgende tematisk analyse av data.  Studentenes holdninger og forventninger, samt studiets oppbygning, vurderingsmetoder og grad av studentaktiv læring kan påvirke læringsutbyttet i løpet av utdanningen.  Ifølge studentenes egne erfaringer er de viktigste elementene i utformingen av en matteknolog innslag av forskjellige relevante og praksisnære studentaktiviteter. Spesielt fremheves den 5 måneders lange praksisperioden i 4. semester innen industri eller forskning som utfordrende og lærerik med tydelig relevans for arbeidslivet.  Dette gir studentene et klart innblikk i hvilke jobber eller roller de kan ta etter utdanningen. Arbeid med reelle problemstillinger alene eller i grupper fremheves også som en type praktisk arbeid som studentene erfarer øker læringsutbyttet.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions