Tilrettelegging for dybdelæring ved bruk av samarbeidslæring og hverandrevurdering - med 200 studenter

Authors

  • Linda Helen Godager NMBU
  • Simen Rød Sandve
  • Siri Fjellheim

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3931

Abstract

I denne artikkelen drøftes studentenes læringsutbytte og opplevelse av endret undervisningsform i grunnkurs i genetikk for 182 studenter, fra tradisjonell forelesning med utstrakt bruk av Power Point til mer studentaktiv undervisning. Det endrede undervisningsopplegget varte i fem uker, og vektla utvikling av omvendt undervisning, utarbeiding av begrepskart, samarbeidslæring, representasjoner/konkreter i læring, presentasjon av fagstoff for medstudenter samt hverandrevurdering. Studentenes læringsutbytte ble vurdert i etterkant av disse fem ukene ved å gi studentene fjorårets eksamensspørsmål uten mulighet til forberedelser, mens studentenes opplevelse av undervisningsform ble målt med spørreundersøkelser og dybdeintervju. Resultatene våre viser at studentene som fikk undervisning som la vekt på studentenes aktive deltagelse og som fikk uforberedte eksamensspørsmål, presterte faglig like godt som tidligere studenter som hadde hatt tradisjonell undervisning og forberedt seg normalt til eksamen. Dette er en indikasjon på at studentaktiv læring gir en mer varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i genetikkfaget, ofte referert til som dybdelæring (Utdanningsdirektoratet, 2019). I tillegg til fagkunnskap innen genetikk satt studentene igjen med en rekke andre ferdigheter, bl.a.: representasjons-, samarbeids-, presentasjons- og vurderingsferdigheter. Det overveldende flertall ga tilbakemelding på at de var motiverte for å lære seg fagstoffet, fornøyd med undervisningsformen og hadde fått nye venner, noe som viser at tiltaket også bidro til utvikling av det sosiale fellesskapet i emnet. Studentene var samtidig også tydelige på at samarbeidslæring er ressurskrevende og anbefaler samarbeidslæring kun i kortere perioder av et emne.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions