Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime

Authors

  • Hilja Huru UiT
  • Maarten Beerepoot

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3936

Abstract

En stor del av undervisningen i realfagene ved norske universiteter blir utført av stipendiater eller studenter fra tidligere kull. Fokus på opplæring av denne gruppen undervisere kan bidra til en positiv effekt på undervisningskvalitet og studentenes læring. Det varierer imidlertid fra institusjon til institusjon om det finnes en slik type opplæring og omfang og kvalitet på denne opplæringen kan avhenge av fakultet, institutt, emne og emnelederen. Vi har satt oss som mål å organisere et enkelt opplæringstilbud for ferske og mer erfarne gruppelærere på vårt fakultet for å bidra til trygghet og kvalitet fra første undervisningstime. Vi drøfter ulike temaer vi har møtt i organisering av dagene, spesielt relevans for ulike fag og ulike undervisningsoppgaver, språk og omfang på opplegget og rollen som dagen har i pedagogisk opplæring og videreutvikling hos gruppelærerne. Vi belyser temaene ut fra internasjonal litteratur på feltet, evalueringsresultater fra gruppelærerdagene og våre egne erfaringer. Vi håper at dette bidraget kan inspirere andre til å ha mer fokus på opplæring av gruppelærere og gi verdifull innsikt til organisering av opplæringen. Samtidig ønsker vi å vise at dette ikke nødvendigvis må bli ressurskrevende for å utgjøre en forskjell for studentene, for gruppelærerne, og forhåpentligvis også for undervisningskvaliteten på fakultetet som helhet.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-24

Issue

Section

MNT Konferansen - Conference submissions