Tidligere rektorer ved det som i dag er NTNU

Tidligere rektorer ved det som i dag er NTNU

Det har opp gjennom tidene vært en rekke sammenslåinger og fusjoner til det som er dagens NTNU. NTNU fusjonerte 1. januar 2016 med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Tidligere rektorer ved det som i dag er NTNU

Rektorer ved NTNU

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble opprettet 1. januar 1996.

NTNU

Anne Borg (fysikk) 13.12.2019–

Anne Borg (fysikk) 21.8.2019–12.12.2019 (konstituert rektor)

Gunnar Bovim (medisin) 1.8.2013–20.8.2019

Torbjørn Digernes (marin prosjektering) 1.8.2005–31.7.2013

Eivind Hiis Hauge (teoretisk fysikk) 1.1.2002–31.7.2005 (Hauge var valgt, Digernes ble tilsatt)

Emil Spjøtvoll (matematisk statisikk) 1.5.1996–31.12.2001

Karsten Jakobsen (konstruksjonsmekanikk) 1996 (fungerte som NTNU-rektor 1.1.1996–30.4.1996 mens det ble gjennomført rektorvalg for NTNU)


UNIT

UNIT - Universitetet i Trondheim ble opprettet i 1969. De første 15 årene var UNIT ledet av et interimsstyre med formann og nestformann. Første rektor ved UNIT kom i 1984.  

Karsten Jakobsen (konstruksjonsmekanikk) 1.1.1993–31.12.95

Rolf Lenschow (betongkonstruksjon) 1.7.1987–31.12.1992

Jørn Sandnes (historie) 6.4.1984–30.6.1987


NLHT (fra 1922) og AVH (fra 1984)

NLHT – Norges Lærerhøgskole ble opprettet i 1922, endret navn til AVH – Den allmennvitenskapelige høgskolen i 1984, som igjen ble en del av NTNU i 1996.

Per Øverland (religionsvitenskap) 1.1.1993–31.12.1995

Magne Dybvig (filosofi) 1.7.1990–31.12.1992

Eiliv Steinnes (miljøkjemi) 1.7.1984–30.6.1990

Jørn Sandnes (historie) 1.7.1981–30.6.1984

Eva Sivertsen (engelsk språkvitenskap) 1.7.1975–30.6.1981

Haakon Olsen (fysikk) 1.7.1969–30.6.1975

Edvard Bull (historie) 30.6.1963–1.7.1969

Olav Næs (nordisk språkvitenskap) 1.7.1956–30.6.1963

Sigbjørn Nørstebø (pedagogikk) 1.4.1953–30.6.1956

Arne Bergsgård (historie) 1.9.1936–31.3.1953

Ragnvald Iversen (norsk) feb. 1936–1.9.1936

Søren Andreas Nordeide (pedagogikk) 30.6. 1922–feb. 1936 (formelt 30.6. 1937)


NTH

NTH – Norges Tekniske Høgskole ble opprettet i 1910, og ble en del av NTNU i 1996.

Emil Spjøtvoll (matematisk statistikk) 1993–1996

Karsten Jakobsen (konstruksjonsmekanikk – maskinkonstruksjon) 1990–1993

Dag Kavlie (skipskonstruksjoner) 1984–1990

Inge Johansen (elkraftteknikk) 1976–1984

Johannes Moe (skipsbygging III – skipskonstruksjoner) 1972–1976

Gunnar Bøe (sosialøkonomi) 19701972

Arne Brigt Bru Selberg (statikk) 1.7.19631969

Sigurd Per Andersen (maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner) 1.7.1954–30.6.1963

Harald Dahl (gruvedrift) 1.7.1948–30.6.1954

Karl Martin Faye-Hansen (elektroteknikk) 15.2.1947–30.6.1948

Fredrik Vogt (mekanikk og vannkraft) 7.5.1945–14.2.1947

Olav Heggstad (vannkraft) 7.1 1942–7.5 1945

Gudmund Sundby (vannkraftmaskiner) 25.9.1941–7.1.1942

Fredrik Vogt (mekanikk) 1.7.1936–25.9.1941

Hans Ramm Mørch (skipsbygging) 1.7.1933–30.6.1936

Olav Heggstad (vassbygging) 1.7.1929–30.6.1933

Harald Christian Pedersen (metallurgi) 1.7.1925–30.6.1929

Claus Nissen Riiber (organisk kjemi) 1.7.1923–30.6.1925

Richard Birkeland (matematikk) 1.7.1920–30.6.1923

Kolbjørn Heje (vei- og jernbanebygging) 1.7.1917–30.6.1920

Alfred Getz (gruvedrift) 1.7.1914–30.6.1917

Sem Sæland (fysikk) 1.7.1910–30.6.1914

Ole Sivert Bragstad (elektroteknikk) 1909–30.6.1910 (valgt som formann i høyskolens professorråd, og i realiteten første rektor ved NTH, selv om tittelen først ble brukt for etterfølgeren Sam Sæland)


Rektorer ved tidligere HiST

HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag ble opprettet 1. august 1994. Høgskolen var en av 26 statlige høgskoler i Norge, og et resultat av at åtte statlige høgskoler i Trondheim ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994:

Trondheim økonomiske høgskole, Trondheim helsefaghøgskole (Ergoterapihøgskolen og Vernepleierhøgskolen), Sosialhøgskolen i Trondheim, Sykepleierhøgskolen i Trondheim, Trondheim lærerhøgskole, Trondheim ingeniørhøgskole og Statens næringsmiddelstekniske høgskole.

HiST (1994–2015)

Helge Klungland 2014–2015

Arnulf Omdal 2013 august-desember (konstituert da Trond Andersen sluttet) 

Trond Andersen 2007–2013

Torunn Klemp 2000–2007

Nina K. Ford 1997–2000

Ove Gustafsson 1994–1997


Trondheim økonomiske høgskole (1967–1994)

Odd Arntsen 1978–1994 (midlertidig fra 1978 (?), fast rektor 1982–1994)

Johan Chr. Arentz 1974 (?)–1978 (skolens første egne rektor)

Johan Chr. Arentz 1967–1974 (rektorfellesskap med TØG – Trondheim økonomiske gymnas (Adolf Øiens skole))


Trondheim Helsefaghøgskole (1973/1974–1994)

Trondheim Helsefaghøgskole besto av Ergoterapihøgskolen og Vernepleiehøgskolen. Ved en formell sammenslåing ble Trondheim Helsefaghøgskole etablert i 1990.

Jon Ekeland 1990–1994

Ergoterapihøgskolen i Trondheim (1974–1989)

Jon Ekeland 1988–1989

Jon Ekeland 1987 (halv stilling – Inger Kjeldsberg i permisjon)

Inger Kjeldsberg 1978–1987 (konstituert rektor i en (ukjent) periode, deretter rektor)

Johan Chr. Arentz 1974–1978 vår

Vernepleiehøgskolen i Trondheim (1973–1989)

Jon Ekeland 1979 februar–1989

Leif Søberg 1978 høst–1979 januar (Søberg var undervisningsleder og fungerte som leder ved skolen fra Tunheim sluttet til Ekeland begynte)

Trond Tunheim 1974–1978

Liv Sannum 1973 juli–ut året (konstituert rektor)

Ruth Bitnes 1973 februar–ca. juli


Sosialhøgskolen i Trondheim (1962–1994)

Ove Gustafsson 1992–1994 (fungerende rektor)

Randi Reese 1990–1994 (permisjon 1992–1994)

Sven A. Swensson 1988–1989

Sven A. Swensson 1982–1983 og 1987–1988 (fungerende rektor)

Marta Hana 1973 august–1988 (permisjon skoleårene 1982–1983 og 1987–1988)

Lilian Bye 1962–1973


Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag (1906–1994)

Røde Kors Sykepleieskole, Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleieskole i Trondheim og Sykepleierskolen i Sør-Trøndelag ble slått sammen.

Røde Kors Sykepleieskole (1906–1966)

Den første tiden var det samme daglige leder ved søsterhjemmet og skolen. Ledertitlene skiftet gjennom tidene.

Skolestyrer

Fra 1964 var det ikke lenger felles leder for søsterhjem og skole.

Anne-Gunhild Moxness 1964–1966 (ulikt startår i kildene: 1963 og 1964)

Forstanderinner

Anne Marie Grimsmo 1944–1963

Constanse Landmark 1928–1944 (tittel søsterhjemsbestyrerinne 1928–1940 – ny tittel forstanderinne 1941)

Bestyrerinner

Ragnhild Bjerring 1923–1928

Signe Holter 1921–1923

Widea Bryne 1919–1920

Margit Johanne Berg 1917–1919

Magdalena Dyrkoren 1915–1917

Jenny With 1914–1915

Martha Gulbransen 1913

Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleieskole i Trondheim (1919–1966)

Dannet i 1919, under navnet Trondhjems Krets Elevhjem.

Forstanderinner

Grunnet mangelfulle kilder, er det uklart hvem som var forstanderinner de tidligste årene.

Dagmar Krogstad 1956–1966

Laurentse Rossebø 1953–1956 april

Ruth Kystad 1953 (vi tror Ruth Kystad og Pauline Skar var bestyrerinne i hver sin del av året)

Pauline Skar 1953

Borghild Øvre 1936–1953 (1936 er noe usikkert, men Borghild Øvre overtok da Helga Kaater måtte slutte grunnet sykdom)

Helga Kaater ca. 1929–1936

Dorthea Salberg 1928–ca. 1929 (noe usikkert sluttår)

Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag (1967–1982 og 1982–1994)

Sykepleierskolen i Sør–Trøndelag (1967–1982) ble etablert 1. januar 1967 ved sammenslåing av Røde Kors Sykepleieskole i Trondheim og Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleieskole i Trondheim.

Sykepleierskolen i Sør-Trøndelag fikk høgskolestatus 1. august 1982. Nytt navn var Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag (1982–1994), som forble institusjonens navn fram til opprettelsen av HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1994.

Rektorer ved de to sykepleierskolene

Kari Hauge 1988 4. februar–1994

Kari Hauge 1984–1987 (konstituert rektor)

Ann-Gunhild Moxness 1979–1984 (høgskolestatus og nytt navn på skolen fra 1982)

Kari Hauge 1978–1979 (konstituert rektor)

Dagmar Krogstad Lausnes 1967–1978


Trondheim lærerhøgskole (1959–1994)

Birger Bertheussen 1985–1994

Olav Fiskum 1970–1985

Ludvig Selnes 1959–1970


Trondheim ingeniørhøgskole (1912–1994)

Skolen (og forløperne) hadde fra starten og en tid framover forstanderskap, fagutvalg og direktører. Direktørens stilling ser ut til å ligne mest på en rektors.

Rektorer

Pål Hovde 1986–1994

Arvid Staupe 1980–1986

Knut Odde 1969–1980

Hans Holtan jr. 1961–1969

Mikal B. Skjerden 1948–1961

Direktører

Sigurd Barre 1939–1948

Haakon Olav Christiansen 1926–1939

Carl Schultz 1917–1926

Severin Segelcke Wleügel 1912–1917


Statens næringsmiddeltekniske høgskole (1906–1994)

Etter at Stortinget vedtok å opprette Statens meieriskole i 1906, lå skolen først på Ås (1907–1913), deretter i Levanger (1914–1926). Først i 1927 ble den lagt til Trondheim. I 1969 ble skolen omdannet til næringsmiddelteknisk skole, og i 1987 ble den næringsmiddelteknisk høgskole.

Rektorer

Olav Hole 1991–1994 (vikar 1991–1992)

Leiv Thomasgård 1978–1992

Oddmund Amundstad 1969–1978

Bestyrere

Oddmund Amundstad 1936–1969

Skolen flyttet til Trondheim i 1927.

Karl Støle 1923–1936 (første bestyrer i Trondheim)

Anders Grindaker 1914–1923 (på Levanger)

Kristoffer Støren 1907–1917


Trøndelag musikkonservatorium (1973–1995 (HiST) / 1996 (NTNU)

Forløperen for Trøndelag Musikkonservatorium, den private Trondhjems musikskole, ble etablert i 1911. Musikkskolen ble lagt ned i 1973 og videreført i Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium.

Harry Rishaug 1983–1995

Per Hjort Albertsen 1972–1983

Trondhjems musikskole

Sigrid Hagen Skaug 1955–1969

Oskar Skaug 1911–1955


Kunstakademiet i Trondheim (1946–1995)

Kunstskolen i Trondheim ble etablert i 1946. I 1979 kom skolen inn i høgskolesystemet. I desember 1981 fikk skolen nytt navn: Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Fra 1987 ble skolen et statlig kunstakademi. I 1996 ble Kunstakademiet et institutt ved NTNU. Rektortittelen ble ikke brukt før en tid etter 1980. Før 1980 var det skoleleder / pedagogisk leder.

Rektorer/pedagogiske ledere/skoleledere

Jon Arne Mogstad 1994–1997 (dvs et år inn i KiTs innlemming i NTNU)

Klaus Jung 1991–1994

Alex Booker 1989–1991

Stein Rønning 1987–1989

Erling Rohde 1984–1986

Ove Stokstad 1983–1984

Geir Aanvik 1980–1982

Ove Stokstad 1978–1979

Georg Suttner 1977

John Anton Risan 1975 april–1976

Ove Stokstad 1975 13.2.–31.3.

Karl Johan Flaathe 1974–1975

Ove Stokstad 1972–1974 (skoleleder)

Karl Johan Flaathe 1950–1962 (skoleleder)

Rektorer ved tidligere HiG

HiG – Høgskolen i Gjøvik ble opprettet 1. august 1994. Høgskolen var en av 26 statlige høgskoler i Norge, og et resultat av at to statlige høgskoler i Gjøvik ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994: 

Sykepleierhøgskolen i Oppland og Gjøvik ingeniørhøgskole.

HiG

Jørn Wroldsen (fysikk) 2000–2015

Aud Findal Johnsen (sykepleie) 1997–2000

Fred Johansen (byggteknikk) 1994–1997


Sykepleierhøgskolen i Oppland

Nasjonalforeningen og Oppland fylkes sykepleierskole ble opprettet i 1970. Skolen endret navn til Sykepleierhøgskolen i Oppland fra 1987.

Bodil Hoff Sagli (sykepleie) 1981–1994

Magnhild Synnevåg (sykepleie) 1978–1981

Ragna Røyse (sykepleie) 1968–1978


Gjøvik ingeniørhøgskole

Einar Flaten (teknisk fysikk) 1987–1994

Einar Krokeide (siv.ing.) 1966–1987


Statens skogskole Brandu

Statens skogskole Brandbu ble innlemmet i Gjøvik ingeniørhøgskole i 1988.

Torstein Dal (skogbruk) 1982–1988

Olav Bjartnes (skogtekniker) 1982 januar–september

Frantz Germeten (skogskjøtsel) 1949–1982

Rektorer ved tidligere HiÅ

HiÅ – Høgskolen i Ålesund ble opprettet 1. august 1994. Høgskolen var en av 26 statlige høgskoler i Norge, og et resultat av at tre statlige høgskoler i Ålesund ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994: 

Møre og Romsdal ingeniørhøgskole, Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund og Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole.

Marianne Synnes 2011–2016 (viserektor ved NTNU i 2016)

Geirmund Oltedal 2007–2011

Karl Johan Skårbrevik 2000–2007

Harald Yndestad 1997–2000

Per Ekelund 1994–1997


Før 1994 var det tre høgskoler innen sykepleie, ingeniørfag og fiskeritekniske fag.

Møre og Romsdal ingeniørhøgskole (1964–1994)

Etablert i 1964 som Møre og Romsdal tekniske skole. Startet med ingeniørutdanning i 1964/1965. Ved kongelig resolusjon innlemmet i distriktshøgskolesystemet 1. januar 1977.

Webjørn Rekdalsbakken 1992–1994

Jostein Fjærtoft 1989–1992

Harald Yndestad 1983–1988

Karl Walderhaug 1964–1982


Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund (1974–1994)

1981–1994: Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund. Administrativt overført til KUD i 1981, inn i det statlige distrikstshøgskolesystemet.

1974: Sjukepleiarskolen i Ålesund åpnet om høsten.

1958: Nasjonalforeningens og M&R sykepleieskole etablert i Molde.

1938: Nasjonalforeningens sykepleieskole i Oslo kom igjen inn som aktør. Felles eksamen for elevene i Oslo og Ålesund. Praksisplasser for elevene ved Ålesund sykehus videreført.

1934–1938: Aalesund sykehus tok bare inn egne elever. Sykepleierutdanningen skulle drives i lokal regi.

1928: Treårig sykepleierutdanning etablert i Oslo. Sykehuset i Ålesund var ett av sykehusene der de fikk utplassere studenter i praksis.

Rektorer Sjukepleiarskolen i Ålesund/Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund

Høsten 1994: Innlemmet i HiÅ, se over om Høgskolen i Ålesund 1994–.

01.04.1989–01.10.1989: Eldrid Solvang (fungerende) 

1988–1994: Eva Walderhaug Sæther

1986–1987: Eldrid Solvang (fungerende)

1981–1986: Pauline Solberg (1981-1986)

01.10.1980–31.12.1980 Pauline Solberg (fungerende)

1973-1980: Sara Soelberg Eriksen (tilsatt i februar 1973, tiltrådte stillingen 1. januar 1974)


Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole (1983–1994)

I 1978 vedtok Stortinget at høyeste maritime sertifikatutdanning skulle legges inn under høgskolesystemet. På landsbasis ble det opprettet syv maritime høgskoler. Fra høsten 1983 ble Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole (MRFH, som i 1994 ble innlemmet i Høgskolen i Ålesund) igangsatt i Ålesund.

1988: Staten overtok MRFH.

1983: Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole (MRFH) igangsatt i fylkeskommunal regi, som en del av Ålesund maritime skole, frem til 1. januar 1988.

1979: De første maritime høgskolene ble opprettet.

1971: Ålesund maritime skole. Navigasjonsskolen og maskinistskolen ble slått sammen til Ålesund maritime skole. Dette er den eldste forløperen for høgskolen. Ålesund maritime skole var den første maritime skolen i landet som ga både navigasjons- og maskinistutdanning frem til de høyeste maritime sertifikatene. 

1915: Ålesund maskinistskole etablert.

1907: Skolen «gjenoppsto» som Navigationsskole for fiskere, senere Ålesund navigasjonsskole.

1877: Sømandsskole. Nedlagt i 1885. 


Rektorer Ålesund maritime skole 

1980–1982: John Leinslie (konstituert)

1977–1988: Peder Solem

1973–1977: Odd Myklebust

1971–1973: Knut Larsgaard 


Rektorer Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole (MRFH) 

1994– HiÅ

1988–1991: Alf Slinning (konstituert)

1988–1994: Peder Solem

 

Har du funnet feil?

Se også

NTNUs historie


Tilbakemelding på innholdet

Kontakt oss via: kontakt@komm.ntnu.no