Tidligere rektorer

Oversikt over tidligere rektorer ved det som i dag utgjør NTNU. Siden vil bli ytterligere oppdatert med oversikt over tidligere rektorer ved alle fusjonspartnere.
 

Rektorer NTH
NTH - Norges Tekniske Høgskole - opprettet i 1910 - ble en del av NTNU i 1996.

Sem Sæland (Fysikk) 1.7.1910–30.6.1914

Alfred Getz (Gruvedrift) 1.7.1914–30.6.1917

Kolbjørn Heje (Vei- og jernbanebygging) 1.7.1917–30.6.1920

Richard Birkeland (Matematikk) 1.7.1920–30.6.1923

Claus Nissen Riiber (Organisk kjemi) 1.7.1923–30.6.1925

Harald Christian Pedersen (Metallurgi) 1.7.1925–30.6.1929

Olav Heggstad (Vassbygging) 1.7.1929–30.6.1933

Hans Ramm Mørch (Skipsbygging) 1.7.1933–30.6.1936

Fredrik Vogt (Mekanikk) 1.7.1936–25.9.1941

Gudmund Sundby (Vannkraftmaskiner) 25.9.1941–7.1.1942

Olav Heggstad 7.1 1942–7.5 1945

Fredrik Vogt 7.5.1945–14.2.1947

Karl Martin Faye-Hansen (Elektroteknikk) 15.2.1947–30.6.1948

Harald Dahl (Gruvedrift) 1.7.1948–30.6.1954

Sigurd Per Andersen (Maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner) 1.7.1954–30.6.1963

Arne Brigt Bru Selberg (Statikk) 1.7.19631969

Gunnar Bøe (Sosialøkonomi) 19701972

Johannes Moe (Skipsbygging III – skipskonstruksjoner) 1972–1976

Inge Johansen (Elkraftteknikk) 1976–1984

Dag Kavlie (Skipskonstruksjoner) 1984–1990

Karsten Jakobsen (Konstruksjonsmekanikk – maskinkonstruksjon) 1990–1993

Emil Spjøtvoll (Matematisk statistikk) 1993–1996


Rektorer ved NLHT (fra 1922) og AVH (fra 1984)

NLHT - Norges Lærerhøgskole opprettet i 1922, endret navn til AVH - Den allmennvitenskapelige høgskolen i 1984, som igjen ble en del av NTNU i 1996:
 

Søren Andreas Nordeide (pedagogikk) 30.6. 1922–feb. 1936 (formelt 30.6. 1937)

Ragnvald Iversen (norsk) feb. 1936–1.9.1936

Arne Bergsgård (historie) 1.9.1936–31.3.1953

Sigbjørn Nørstebø (pedagogikk) 1.4.1953–30.6.1956

Olav Næs (nordisk språkvitenskap) 1.7.1956–30.6.1963

Edvard Bull (historie) 30.6.1963–1.7.1969

Haakon Olsen (fysikk) 1.7.1969–30.6.1975

Eva Sivertsen (engelsk språkvitenskap) 1.7.1975–30.6.1981

Jørn Sandnes (historie) 1.7.1981–30.6.1984

Eiliv Steinnes (miljøkjemi) 1.7.1984–30.6.1990

Magne Dybvig (filosofi) 1.7.1990–31.12.1992

Per Øverland (religionsvitenskap) 1.1.1993–31.12.1995


Rektorer ved UNIT

UNIT - Universitetet i Trondheim opprettet i 1969. De første 15 årene ledet av et Interimsstyre med formann og en nestformann. Første rektor ved UNIT i 1984.  

Jørn Sandnes 6.4.1984–30.6.1987

Rolf Lenschow 1.7.1987–31.12.1992

Karsten Jakobsen 1.1.1993–31.12.95


Rektorer ved NTNU

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet opprettet 1. januar 1996. 

Karsten Jakobsen 1996 (fungerte som NTNU-rektor 1.1.1996–30.4.1996 mens det ble gjennomført rektorvalg for NTNU)

Emil Spjøtvoll 1.5.1996–31.12.2001

Eivind Hiis Hauge 1.1.2002–31.7.2005 (Hauge var valgt, Digernes ble tilsatt)

Torbjørn Digernes 1.8.2005–31.7.2013

Gunnar Bovim 1.8.2013–  fungerende rektor. 

 

Thu, 20 Jun 2019 12:38:30 +0200