AKF til Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge (KlinForsk)

AKF til Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge (KlinForsk)

AKF var et kompetansesenter som tilbyr hjelp til klinisk forskning i Helse Midt-Norge. AKFs aktiviteter er videreført som en del av 

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KlinForsk)

 

Våre viktigste tjenester:

27 okt 2020

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

 

E-mail:

kliniskforskningsenhet@stolav.no

 

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres g. 10

Trondheim