AKF til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (Klinforsk)

AKF til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (Klinforsk)

AKF er nå en del av et større kompetansesenter som tilbyr hjelp til klinisk forskning i Midt-Norge. All informasjon er flyttet til denne siden.

07 feb 2022