NTNU Malware Forum 30. mars 2017

NTNU Malware Forum 30. mars 2017

30. mars 2017 arrangeres NTNU Malware Forum i et tett samarbeid mellom NTNU Malware Lab og NSM/NorCERT. Forumet er en  parallelsesjon til NorCERT SikkerhetsForum.  Arrangementet finner sted på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.

 

Malware Forum har til hensikt å øke kunnskapen om malware på et videregående teknisk nivå, «from techie to techie»". Det vil i første omgang rette seg mot malware-analytikere og reversere som allerede har god kunnskap innen fagområdet. Malware Forum vil også være nyttig for personer som håndterer hendelser og som ønsker å lære mer om malware analyse. Fokus vil være på spesielle caser/malware, utfordringer i analyse, best practice eller nye metoder/verktøy for analyse.

 

Les mer om arrangementet her.

Link til påmelding: https://nsm.stat.no/kurs-og-arrangement/norcert-sikkerhetsforum/ 

Program