Konferanseformat

NTNU konferanser

Konferanseformat


Fysisk konferanse

Fysisk konferanse

konferanseregistrering

Faglig oppdatering og erfaringsutveksling i en sosial kontekst er viktig og bidrar til å bygge nye nettverksrelasjoner. NTNU konferanser har mer enn 30 års erfaring med gjennomføring av konferanser. Vi samarbeider med en rekke dyktige leverandører som sørger for at ditt arrangement blir best mulig.

Når man planlegger et arrangement må man tenke på en rekke elementer: påmelding, lokaler, hotellavtaler, bruk av campus, sosiale aktiviteter med mer. La oss ta hånd om dette så kan dere bruke mer tid på det faglige konferanseprogrammet.

Digital konferanse

Digital konferanse

kvinne deltar på digital konferanse via PC

Etter 2 år med pandemi er digitale konferanser blitt en naturlig del av vårt tjenestetilbud. Vår digitale konferanseportal er en fullverdig løsning for et godt arrangement enten det er nasjonalt eller internasjonalt.

Det er ikke alltid mulig å møtes fysisk. Da er digitale konferanser et godt alternativ. Digitale konferanser er bærekraftige og deltakelse krever ikke like sterk økonomi. Vi rådgir med konseptuvikling tilpasset det digitale formatet som ivaretar både det faglige og sosiale utbyttet man får ved en konferanse.

Hybrid konferanse

Hybrid konferanse

videoproduksjon i konferansesalen

Denne varianten kombinerer det beste fra fysisk og digital konferanseformat. Du kan nå ut til flere deltakere - både til de som ønsker å møtes og delta fysisk og til de som av ulike årsaker ønsker å delta digitalt. NTNU konferanser samarbeider med profesjonelle leverandører innen produksjon som sikrer høy kvalitet på våre arrangementer. Opptak fra konferansen kan legges ut i etterkant.

kontakt rsb

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

E-post: kontakt@konferanser.ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43