Veiledningstilbud hos NTNU Karriere

Veiledningstilbud hos NTNU Karriere

NTNU Karriere tilbyr veiledning per telefon, videomøte eller fysisk. Dette er et gratis tilbud til nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU studenter (inntil 6 mnd etter avsluttende studier).

Vi veileder om tema som:

 • Utdanningsvalg
 • Kompetansekartlegging
 • Hvordan du kan bruke utdanningen din
 • Jobbsøkerprosessen
 • Tilbakemelding på din CV og søknad

Ta kontakt med studieveilederen på studieprogrammet ditt om du lurer på:

 • Spørsmål som handler spesielt om graden du går og gradens oppbygning
 • Praktiske spørsmål rundt bytte av studieprogram eller opptak
 • Hvilke fag du bør velge  
 • Informasjon om spesifikke utdanninger

Dersom du er kommende student og har spørsmål om innholdet i en eller flere utdanninger bør du ta kontakt med studieveilederen ved programmet du er interessert i. 

Ph.d-er og postdoktorer er ansett som ansatte ved NTNU og kan ikke bestille veiledning hos oss.

Dersom du er kommende eller nylig uteksaminert NTNU student må du sende oss en e-post for å avtale veiledningstid: karriere@ntnu.no.

NTNU har et bredt veiledningstilbud innenfor mange tema, for annen veiledning enn karriereveiledning finnes en oversikt over veiledningstilbudet her 
 


Karriereveiledning

Karriereveiledning

Karriereveiledning foregår enten digitalt, over telefon eller fysisk på Gløshaugen og i Ålesund. En veiledningstime er 45 minutter. 

Spørsmål om spesifikke studieprogram må rettes til din studieveileder. Ph.d-er og postdoktorer er ansett som ansatte ved NTNU og kan ikke bestille veiledning hos oss.

Du kan snakke med en karriereveileder om følgende tema:

 • Hvordan du kan bruke utdanningen din
 • Kompetansekartlegging
 • Jobbsøkerprosessen
 • Utdanningsvalg

 

Bestill time i Trondheim og Ålesund

Bestill time i Gjøvik


Finner du ikke time hos oss?

Finner du ikke time hos oss?

Karriereveiledning.no er et digitalt nasjonalt karriereveiledningstilbud som er åpent for alle. 
På chat eller telefon kan du snakke med dem om temaer knyttet til din karriere, for eksempel:

•    valg av utdanning og jobb
•    jobbsøking
•    etter- og videreutdanning
•    utdanning i utlandet
 

karriereveiledning.no