Fakultet for ingeniørvitenskap

Utvalg og råd - IV-fakultetet

 

Fakultet for ingeniørvitenskap  

Fakultetsstyret

Thu, 15 Jun 2017 14:49:54 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ledergruppen

Informasjon om ledergruppens ansvarsområder og sammensetning finner du på Innsida

Thu, 15 Jun 2017 14:50:06 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap

Forskningskomitéen

Fakultet for ingeniørvitenskap

Doktorgradsutvalget

Informasjon om doktorgradsutvalgets sammensetning og møtereferater finner du på Innsida

Thu, 15 Jun 2017 14:50:32 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap

Organisasjons- og budsjettkomiteen

Thu, 15 Jun 2017 14:50:45 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap

Utdanningskomite ved IV

Thu, 15 Jun 2017 14:50:58 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap

Lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM)

LOSAM består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter.

Sakstyper

Budsjettforsalg, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner, velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler, arealdisponering.

Sammensetning for LOSAM finner du på Innsida

 

Thu, 15 Jun 2017 14:51:15 +0200