Institutt for arkitektur og teknologi

Om instituttet

NTNU omorganiserer 1. januar 2017, og dette er en ny enhet ved NTNU.

Vi jobber med å få på plass nye nettsider.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Om instituttet