Informed Decisions boks

Informed Decisions

Delprosjetet jobber for å øke kunnskapen om IT og IT-profesjoner for elever i grunnskolen. 


 

Sharing and Diversity boks

Sharing and Diversity

Utvikling av gode og effektive cross-campus læringsrom samt rom for deling av erfaringer og læringsressurser for faglærere. 

Projects of becoming boks

Projects of becoming


Delprosjektet støtter nye studenter i de to viktigste jobbene de har når de ankommer universtitetet: På kort sikt; Å gå fra elev til student. På lang sikt; Bli en profesjonsutøver innen IT. 

Career readiness boks

Career readiness 

Sikter mot å styrke og utvide sammenhengen mellom utdanning og yrkesliv gjennom å tilby studentene "praksisnær industrirettet læring".

Learning through Construction boks

Learning through Construction

Jobber for å opprettholde og videreutvikle studenters interesse og engasjement ved bruk av kreative oppgaver med å utvikle produkter.

 

Mer om Excited boks

Mer om Excited

Samarbeidspartnere

Partnere