Læringsassistenter

Læringsassistenter ved Excited

Bilde av robot
Foto: Department of Computer Science NTNU

Faglig forskningsassistanse

Excited har flere forskningsprosjekt hvor studentassistentene bidrar og utfører oppgaver for å samle inn informasjon.
På forskning C3 driver vi med intervju av personer som har utvikler forskjellige verktøy(tools) som de bruker i undervisning eller til læring på andre måter. Her er det snakk om tools som noe de har utviklet selv eller bidratt til å utvikle
Excited logo
Foto: Excited

Nettside

Studentene utvikler og drifter Excited sine nettsteder. For øyeblikket utvikles den norske Excited nettsiden.
Studenter
Foto: Kai T. Dragland

Arrangementer

Arrangementgjengen har hovedansvaret for å arrangere og planlegge små og store eventer og workshops som Excited er medvirket i. Et eksempel på dette er Catch IDI. Vi har også ansvaret for interne arrangementene for læringsassistentene.

Foto: Excited

IDI arbeidsdag

IDI arbeidsdag arrengeres av Excited hver mandag for førsteklasse ved IDI. Her stiller Excited med studentassistenter som kan hjelpe med diverse fag. Det servers også god frokost og kaffe levert av SIT.


Tid: Hver mandag
Sted: Realfagsbygget A4-156
Tidspunkt: 10:00 - 14:00

Artikkel om arbeidsdagen

Arrangementer

Arrangementer

  • IDI arbeidsdag
  • Catch IDI 2023

Galleri

Galleri

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE

Samarbeid med linjeforeninger

Samarbeid med linjeforeninger

Hvert semester kan linjeforeningene i IDI, Abakus, Online og TIHLDE søke om støtte til arrangementer. Disse arrangementene skal ha et faglig fokus, og følge Excited sine visjoner.

 

             

 

Våren 2023 har Online fått støtte til et faglig arrangement som inkluderte et Figma-kurs, LinkedIn-kurs, Notion-kurs og Tech talks. 

TIHLDE har også denne våren fått støtte til et arrangement i forbindelse med deres jubileumsuke. Her kom tidligere TIHLDEstudenter og fortalte om sine karrierer i et podcast-inspirert format.

   

Samarbeidspartnere

Partnere