Excited delprosjekt

Sharing and Diversity

 

Hva er gode og effektive læringsareal for undervisning på tvers av campus og byer? Etter fusjonene i 2016 ved NTNU og Nord har Excited 19 IT-rettede studieprogram i sin målgruppe.  Gjennom ulike profiler på studieprogrammene på universitetenes forskjellige studiesteder kan vi møte studentenes forskjellige ønsker til spesialisering og studieform. Da kan vi også tilby næringen et større mangfold i kandidatene vi uteksaminerer.

Det er mye basiskunnskap som er felles for forskjellige studieretninger, og for å utnytte på best mulig måte de forskjellige styrkene som finnes ved de ulike campusene, må vi samarbeide på tvers for å sikre at gode og innovative læringsressurser kommer flere studenter til gode, at studentene får tilgang til flere spesialiseringsemner uavhengig av campus, og at vi har likt nivå, kvalitet og karaktergiving på tvers av universitetet.

 

Aktiviteter i prosjektet

Pågående prosjekter utforsker synergier mellom de forskjellige miljøene og jobber med å etablere nettverk for samarbeid mellom de ansatte på forskjellige campuser som jobber innen samme fagfelt.  

Videre planer for prosjektet

Senteret vil jobbe med å utvikle piloter for læring og undervisningsaktiviteter på tvers av campus. For emner med likt innhold og læringsmål på forskjellige studiesteder, vil vi se på og studere hvordan læringsaktiviteter kan samkjøres i parallell på flere campuser, med høyere kvalitet på undervisningen for studentene som mål, og mens man opprettholder læringsaktiviteter ved det lokale studiestedet.

For spesialiseringsemner på høyere nivå som i utgangspunktet blir undervist ved bare ett campus, vil vi se på å ta i bruk nettbasert fjernundervisning som også kan tilbys til et større publikum. Vi vil utvikle og utforske bruk av nye teknologier for å analysere studentenes fremdrift, og øvingssett som gir studenten automatiske tilbakemeldinger som gir mulighet for selvrefleksjon og evaluering av egen faglige nivå og progresjon.

Prosjektet vil også jobbe med å se på hvilken infrastruktur vi trenger og bør satse på for å fremme tverrcampusundervisning.

Våre mål

Prosjektet skal ende i utviklede kurs og erfaringer og ny kunnskap om utdanning på tvers av campuser. Vi vil også utvikle verktøy til bruk i denne typen undervisning, noe emnespesifikt og noe som kan være nyttig for alle studieområder også utenfor IT.

 

 

Prosjektteam

Partners