Åpne webinarer 2024

Åpne webinarer 2024


Åpne webinarer kunngjøring

Nysgjerrig på aktuelle temaer, nye verktøy og metoder innen IT-utdanning?
Bli med på disse åpne seminarene for undervisningspersonalet!

Senter for Fremragende IT-utdanning, Excited, har som mål å bringe Norge i fronten av innovativ IT-utdanning og gjøre IT til et stadig mer attraktivt studievalg for unge mennesker. Disse webinarene har som mål å skape arenaer for diskusjoner og refleksjon blant undervisningspersonalet. Hvert webinar inkluderer en presentasjon og en spørsmål og svar-seanse.

SFU Excited åpent Webinar med Anne Fox på Fre. 5 April kl 13:00 CET

 Tittel: Confrontation and provocation to promote sustainability skills:
 Green Pedagogy - A structured approach to lesson planning

 Dato og tid: Fredag, 5 April, 13:00-14:00 CET
 Språk: Engelsk
 Sted: Zoom (Vennligst registrer for å motta lenke)

 Sammendrag: Jeg vil ta deg gjennom hovedfilosofien og trinnene bak den østerrikske pedagogiske tilnærmingen til bærekraft kalt Grønn Pedagogikk, ikke fordi jeg er eksperten på Grønn Pedagogikk, men fordi jeg var partner i et Erasmus+ prosjekt i 2016 som hadde Grønn Pedagogikk som hjertet. Et av målene mine med dette kapittelet var å få budskapet ut til verden utenfor den tysktalende verden. Mange av dens aspekter kan være kjente, men det er noen nøkkeltrinn som endrer den vanlige banen til mye utdanning for bærekraftig utvikling. En av utfordringene jeg vil diskutere vil være å bli enige om begreper.

 Om foredragsholderen: Anne Fox er en utdanningskonsulent basert i Danmark med fokus på nettbasert lærertrening, interkulturell kommunikasjon og coaching. Siden 2013 har hun jobbet med ansatte fra Institutt for datateknikk ved NTNU på ulike EU Erasmus+ prosjekter, samt workshops om læring og vurdering for masterstudenter og tilpasset bedrifts e-læring.

Skillelinje


SFU Excited's åpent webinar med Peter Purgathofer på Fre. 16 Februar kl: 13:00 CET

 
 Tittel: Ways of thinking in informatics
 Dato og tid: Fri, 16 February 2024, 13:00-14:00 CET
 Språk: Engelsk
 Sted: Zoom

 Målgruppen er pedagoger innen informatikk ved NTNU og Nord universitet.

Om foredragsholderen: Peter Purgathofer er førsteamanuensis ved TU Wien, Fakultet for informatikk. Han er grunnleggende medlem av HCI Research Division og koordinator for Master Programmet i Media and Human-Centered Computing. Hans forskning fokuserer på rollen til design tenking innen informatikk og på etiske og samfunnsmessige utfordringer innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Sammendrag: I 2018 ble det innført et nytt obligatorisk kurs i første semester av informatikk-bachelorprogrammene. Planlagt som en europeisert versjon av de nye innledende CS-kursene som "skjønnheten og gleden ved datavitenskap", kom det ut som en akademisk feiring av tverrfagligheten innen informatikk, med mål om å gi studentene veiledning og retning i deres videre studier og utover. Foredraget vil introdusere konseptet og vår tilnærming, våre erfaringer så langt, og utfordringene vi står overfor.

Opptak fra webinaret:

Samarbeidspartnere

Partnere