Forskning i Excited

Forskning i Excited


Forskning i Excited

Klynge 1: Læringsutbytte og struktur

Klynge 1 har en helhetlig tilnærming for hele studiets utforming, læringsutbytte og struktur – og prosessen vår for å engasjere interessenter for å sikre at programmene er relevante i en verden som er i endring
Les mer om Klynge 1

Klynge 2: Pedagogikk

Denne klyngen samler aktiviteter som tar for seg å forbedre metoder for læring og vurdering som vi bruker, øke konstruktiv tilpasning, og å forbedre motivasjonen og evnen til lærerpersonalet for å oppnå dette.
Les mer om Klynge 2

klynge 3: Verktøy og infrastruktur

Klynge 3 fokuserer på aktiviteter knyttet til verktøy, infrastruktur og læringsrom
Les mer om Klynge 3

Tidligere delprosjekter

Se tidligere delprosjekter gjennomført i Excited
Les mer om tidligere delprosjekter

Publikasjoner

Publikasjoner knyttet til Excited
Gå til publikasjoner

Arkiv

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE

Samarbeidspartnere

Partnere