Delprosjekt P1

excited delprosjekt

Informed Decision

Om P1

Dette prosjektet skal øke kunnskapen om  IT og IT-bransjen og synliggjøre hvilke forskjellige jobbmulighet som finnes for ungdommer som skal ta utdanningsvalg. Økt kunnskap om innholdet i utdanningen og karrieremulighetene innen IT vil kunne gi mer informerte beslutninger når ungdom skal velge studie.

I Informed decitions ønsker vi å jobbe for at både å velge og å velge bort IT-studier gjøres på et riktig grunnlag. Det er ikke sikkert et IT-studie er riktig for deg selv om du er glad i gaming, og det er mange talentfulle studenter som ikke søker IT fordi de ikke har gode rollemodeller rundt seg i oppveksten. Mange har fordommer som at disse studiene bare passer for den typiske «datanerden», eller man tør ikke søke fordi man er redd for at man ikke skal være god nok, eller tror at man allerede må kunne programmere før man begynner. Dette siste gjelder oftest for jenter.

Et nytt valgfag i programmering kom til i ungdomsskolen i skoleåret 2016/2017. Dette er et spennende svar på den økte interessen for programmering, og vil gi unge innsyn i utviklingen og det som ligger bak teknologien de bruker hver dag. Å støtte lærere i grunnskolen i å gjøre slike valgfag gode og inspirerende kan redusere fordommene om hva en IT-utdanning er og hvem den er for. Men det er også viktig at disse fagene og andre aktiviteter der barn lærer IT synliggjør gode rollemodeller av begge kjønn og som synliggjør bredden av jobber man kvalifiserer seg for med en IT-utdanning. Høsten 2018 startet NTNU videreutdanning for lærere i programmering, et tilbud som viste seg å bli veldig populært. Her kan du lese erfaringene fra de to første årene med programmering for lærere. 

På Institutt for datateknologi og informatikk er det også andre prosjekter som ser på samme tematikk. EU-prosjektet COMnPLAY omfatter 11 partnere fra 10 europeiske land, og som koordinator er det NTNU som holder i trådene. Her kan du lese om COMnPLAY i Gemini

Aktiveter i prosjektet

Vojislav Vujosevic kom inn som stipendiat i prosjektet sommeren 2018.

NTNU har en femårig lektorutdanning i realfag, der man kan velge IT og matte som undervisningsfag. Nord universitet har 4 emner som er aktuelle for IT-lærere. IDI har og fortsetter å utvikle videreutdanningstilbud for lærere, og i studieåret 2018/2019 skal 100 lærere delta i nettbaserte emner i programmering for lærere. NTNU Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn inkludert Kodeløypa som gir opplæring i programmering og som blir arrangert av IDI.

For prosjektet er det viktig å samarbeide med andre grupperinger som jobber mot de samme målene som oss, for eksempel Lær kidsa koding med deres kodeklubbarrangementer. Støtten og samarbeidet med oss har ført til at de har kunnet oppdatere nettsidene der de tilbyr gode oppgaver til barn og unge, og også lærerveiledninger til oppgavene. Dette vil være en viktig ressurs for lærere. I mars 2019 arrangerte Excited og Lær kidsa koding en lærerkonferanse sammen. Den ble en suksess med nesten 100 deltakere, og målet er å gjenta denne i 2020.

Videre planer for prosjektet

Fremover vil prosjektet jobbe med å skaffe et større kunnskapsgrunnlag gjennom studier rettet mot lærere og skoleledere. Vi jobber for å organisere en lærerkonferanse om IT i skolen sammen med Lær kidsa koding, Vi jobber for å starte mentorprogram for ungdom. Vi ønsker et økt samarbeid med industrien, og å forbedre samarbeidet mellom de forskjellige interessentene som jobber mot samme mål.

Våre mål

Når vårt prosjekt er fullført skal IT være et mer attraktivt studietilbud for norsk ungdom – særlig for jenter. Ungdommer skal ha bedre grunnlag for både å velge og for å velge bort IT enn de har i dag.

Prosjektteam

Prosjektteam 

person-portlet

Monica Divitini
Professor
divitini@ntnu.no
73594462
91897790
Vojislav Vujosevic
vojislav.vujosevic@ntnu.no

Samarbeidspartnere

Partnere