Learning through Construction

Excited delprosjekt

Learning through Construction

 

Learning through construction handler om å opprettholde og videreutvikle studentenes interesse og spenning ved kreativ utforming av IT-artefakter i undervisningen. Det siste tiåret har gitt studentene mange miljøer og fellesskap for å lære gjennom bygging, samt å fremme studentenes nysgjerrighet for å lære noe nytt og å være innovative.

Nåværende aktiviteter

På alle involverte campuser er det flere prosjektkurser hvor studentene bygger IT-gjenstander i ekte eller yrkesnære settinger. NORD har allerede et GameLab i første semester, hvor studentene tilbringer en dag i uka som arbeidere i et digitalt spillfirma. Studentene synes dette viser at fokuset på utdanningskvaliteten er høy. 

NTNU har flere prosjektbaserte emner, noen med ekte kunder som problemeiere. Vi har en HackerSpace hvor studentene kan utforske selvdrevne byggeprosjekter. På NTNU jobber flere emner i concurrent design labs, for læring og konstruksjon. FabLab i Ålesund tilbyr en lekeplass for læring og innovasjon.

 

Videre planer for prosjektet

ExcITEd tar sikte på å integrere læring gjennom bygging mer systematisk og planmessig inn i studiene, i alle semester i alle program. Senteret vil legge til rette for at undervisere på forskjellige campus og universitet kan møtes, samarbeide og dele erfaring og veiledning. Senteret skal støtte ulike former for cross-campus samarbeid om utvikling av kurs og læringsaktiviteter og gjennom såkornmidler for uprøving, og dele suksesser og erfaringer for videre læring. ExcITEd vil undersøke hvordan ulike undervisningsareal og studentarealer og oppsett støtter denne typen læring , ved å gjøre empiriske studier og analyser.

 

Våre mål

Vi vil øke bruken av "learning through construction" og forbedre forståelsen av hvordan denne læringsmetoden øker studenters interesse og engasjement for IT.

Prosjektteam

Line Kolås, Associate Professor
+47 74 11 22 26
line.kolas@nord.no
Line Kolås
Robin Isfold Munkvold
+47 74 11 22 45
robin.munkvold@nord.no
Robin Munkvold
 

Justyna Szynkiewicz PhD
+47 74 12 21 67
justyna.szynkiewicz@nord.no

Prosjektleder

Prosjektleder

Leder p3

Line Kolås, Associate Professor
+47 74 11 22 26
line.kolas@nord.no
Line Kolås