Om oss

Om oss


Visjon

Visjon

For femårsperioden 2022-2026 er visjonen vår å bringe Norge i forkant av innovativ IT-utdanning og å tilby IT-utdanning for en bærekraftig og digital fremtid. Integrering av bærekraft i IT-utdanning er kjernen i senterets virksomhet. Som samfunn står vi overfor svært komplekse utfordringer knyttet til bærekraft. Kandidatene som deltar i IT-studiene forventes å ha relevant kompetanse til å håndtere disse utfordringene. Dette krever at høyere utdanning følger etter i fag og studieprogram når det gjelder læringsmål, pedagogikk og bruk av teknologi for å støtte læring.

Excited 2022-2026 Activity Clusters

Kjerneaktiviteter

Vårt arbeid mot vår visjon er organisert i tre aktivitetsklynger: Klynge 1 – Læringsutbytte og struktur, Klynge 2 – Pedagogikk, og Klynge 3 – Verktøy og infrastruktur. Siden disse tre områdene overlapper hverandre, tillater det oss å strukturere innsatsen vår på en måte som er kjent for studenter og kolleger og inviterer til involvering og samarbeid.

Mål​

Etter at Excited har fullført ti år som senter for utmerket IT-utdanning: :​

  • Vi har utviklet arenaer for erfaringsutveksling, kunnskapsbygging og kulturbygging i IT-utdanningen in IT education
  • Gjennom aktivt samarbeid med IT-studenter har vi bidratt positivt og varig til kvaliteten på studentlivet
  • NTNU og Nord universitet har en kultur for innovativ IT-utdanning basert på forskning på IT-utdanning
  • NTNU og Nord universitet er nasjonalt og internasjonalt kjent for vår FoU i høyere IT-utdanning innen fagutvikling, pedagogikk og verktøy og infrastruktur for læring
  • NTNU og Nord universitet har en ledende rolle internasjonalt innen bærekraft og IT-utdanning , spesielt med hensyn til praktisk og systematisk integrering av bærekraft i undervisningen

Organisering

Organisering

Hva er et SFU-tiltak?

Hva er et SFU-tiltak?

 

Senter for fremragende utdanning er en prestisjefylt ordning som gir Norges ledende utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine programmer og praksiser. Den er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og ferdigheter. Det er 12 sentre med SFU-status.

Ordningen er et målrettet og langsiktig arbeid for å stimulere til utvikling av undervisningspraksis og nye tilnærminger til læring i høyere utdanning – både på bachelor- og mastergradsnivå. SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningskompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten i norsk UH-sektor.

Lær mer om SFU-satsingen og andre SFUer

Collaborations and membership in CS Education organizations

Samarbeid og medlemskap i CS Education organizations

Excited er medlemmer i All Digital.

Informatics Europe, som NTNU er en del av, og ACM Europe, sammen i Informatics for all, har en erklæring for å fremme Informatics in Schools som vi fremmer og støtter.

Excited deltok i organiseringen av ACM-konferansen ITiCSE 2020. Opprinnelig skulle denne konferansen vært på NTNU, men endte opp med å bli den første helt digitale ITiCSE-konferansen.

Excited 2017-2021