Bilder

Bilder

Videoer

Videoer

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Partnere

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE

Podcaster

Podcaster

I NOKUT-podden snakkes det med dem som er tettest på undervisingshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon.  

Trond Aalberg fra "Projects of Becomming" var gjest i #24 Den om medstudentvurdering sammen med  Maria Utheim (UiO).  Hva kan studenter lære av å vurdere andres arbeid, og hva kan de lære av tilbakemeldingene de selv får. Trond og Maria forteller om hvordan de benytter medstudentvurdering som læringsaktivitet, og deler sine erfaringer fra evalueringer de har gjennomført.

Delprosjektleder i Sharing and Diverstity, Rune Hjelsvold, var gjest i "Den om undervisning på tvers av studiesteder". Tema for samtalen; Hva skjer når man tar utgangspunkt i eksisterende emner fra en en-campus-setting og overfører den til en flercampus-setting gjennom bruk av digital teknologi? Og, hvordan få til flercampus-undervisning på best mulig måte?