Projects of Becoming

Excited delprosjekt

Projects of Becoming

Nye studenter som kommer til oss har begynt på to store og utfordrende prosjekter; På kort sikt; å bli en student. På lengre sikt skal de gjennom studiet ende opp med identitet som en profesjonell fagperson i IT. Prosjektet støtter førsteårsstudenten så de blir suksessfulle prosjektledere for begge disse prosjektene.

Mange førsteårsstudenter leter fortsatt etter sin rolle som student, og etter hva de skal bli etter studiene. Dette er særlig viktig innen IT. Vi må derfor introdusere dem for både mål, mening og gode rollemodeller, og ikke bare gi dem teoritunge introduksjonskurs. Mange studenter strever med overgangen fra videregående til høyere utdanning, og «førsteårserfaringer» er sett som avgjørende for gode studieløp og suksess i høyere utdanning.

 

Aktiviteter i prosjektet

Senteret inkluderer studieprogrammer som har ulike tilnærminger til å håndtere førsteårserfaring, tilpasset programmets størrelse og profil, samt campusfasilitetene. NTNU har et to ukers oppstartsprogram for nye studenter kalt Teknostart / Realstart og studieprogrammer på IDI følger opp med prosjektbasert læring i noen av kursene av første og andre semester.

Studieprogrammene på IDI Kalvskinnet, Gjøvik, Ålesund deler alle et fokus på prosjektarbeid i første studieår, og senterets studier representerer samlet en rik erfaringbase med å jobbe for å motivere og engasjerende studenter i det første året. Dette inkluderer støtte fra industripartnere for å motivere for karriere, og støtte og nært samarbeid med studentorganisasjoner om sosiale aspekter ved studielivet.

 

Videre planer for prosjektet

Senteret vil arbeide systematisk for å implementere et introduksjonsår i alle IT-studieprogrammer som skaper engasjement for IT, hjelpe elevene til å utvikle gode arbeidsvaner og motivere for videre studier. På grunn av det store antallet studieprogrammer i sentrums senter, lærer vi fra hverandre og starter ulike parallelle delprosjekter, basert på behov, sammenhenger og forslag fra studenter og lærere i hvert program.

Dette vil omfatte å tilpasse kursinnhold og skape innovative læringsaktiviteter for førsteårsstudenter, tilpasse og utvikle fysiske og digitale læringsmiljøer som oppmuntrer til sosial og aktiv læring. Vi vil også fokusere på å identifisere og utvikle støtte til studenter som har større risiko for å droppe ut av studiene.

 

Våre mål

Vi skal bidra til en optimal førsteårserfaring og gi innsikt i hvordan IT-studier skal organiseres for å engasjere studenter og hjelpe dem med å utvikle gode arbeidsvaner. Empirisk baserte tilnærminger og beste praksis for introduksjon til IT-studier vil bli dokumentert.

Prosjektteam

Prosjektteam 

person-portlet

Trond Aalberg
Professor
trond.aalberg@ntnu.no
73597952
+4797631088
Madeleine Aurora Lorås
Sensor
madeleine.loras@gmail.com

Prosjektleder

Prosjektleder

person-portlet

Samarbeidspartnere

Partnere