Nå skal linjeforeningene samarbeide

Excited

Nå skal linjeforeningene samarbeide

Vegard Hellem har forent de største IT-linjeforeningene i Norge. 
Vegard Hellem

- Vi forsøkte konstant å utvikle oss selv som linjeforening, og den beste måten å forbedre oss på var kanskje ikke bare internt, men også ved å se på hva andre gjorde.

Slik forklarer Vegard Hellem den grunnleggende ideen bak Forente IT-foreninger, eller FIF, som han nå har startet.

Hellem var på den tiden med i Abakus, som er linjeforeningen for datateknologi og kommunikasjonsteknologi på NTNU. De samarbeidet allerede en del med linjeforeningene Online og TIHLDE som begge holder til ved NTNU i Trondheim. Hellem så likevel behovet for et samarbeid som strakk seg bredere.

- Jeg tenkte det hadde vært gøy å samle alle. Så jeg kontaktet alle linjeforeningene for IT-studenter som jeg fikk tak i.

Det førte etterhvert til at han fikk med seg de relevante linjeforeningene fra de største universitetene i Norge.

- Linjeforeningen til IT-fagene ved Universitetet i Bergen husker jeg at var ekstremt kjappe til å kaste seg på. På den andre siden var den relativt nystartede linjeforeningen ved Universitetet i Agder, Beta, litt vanskelig å få tak i. De har i ettertid fortalt at de er veldig takknemlige for å ha fått være med. Som den desidert minste linjeforeningen, og er der mest for å hente ideer og inspirasjon. Jeg tror de får veldig mye ut av det, sier Hellem.

Utsatte søknadsfrister

Selv om det først og fremst var ønsket om å dele erfaring som drev FIF framover, dukket også behovet for å samarbeide om enkelte konkrete saker etter hvert opp.

- Det dukket opp en del saker hvor det ble vanskelig at Abakus handlet alene. Saker hvor Abakus alene ikke hadde myndighet, eller det ikke var vår rolle, forklarer Hellem.

Blant sakene som forente dem, var ønsket om å utsette søknadsfristene på sommerjobber.

- For fem år siden var det vanlig å søke sommerjobb i januar. Nå så vi en tendens hvor bedriftene ofte satte fristene så tidlig som i august eller september. Vi følte at det var i ferd med å bli et stort problem, forklarer Hellem.

Med så tidlige frister fryktet de at det ville bli vanskelig for studentene å sette seg skikkelig inn i hva jobben gikk ut på før de søkte.

- Studentene rekker jo så vidt å komme seg tilbake på skolen før de må kaste seg rundt og søke jobb, nesten et år i forveien, sier Hellem, og legger til at en utsettelse også ville være fordelaktig for bedriftene.

- Noe av grunnen til at bedriftspresentasjonene er såpass populære er jo at studentene kan få informasjon om nettopp sommerjobber der. Så bedriftene vil nok oppleve en nedgang i interessen rundt arrangementer hvis studentene allerede har fått jobb. De vil nok også oppleve at studentene ikke har fått muligheten til å ta et overveid valg om de faktisk vil jobbe der, noe jeg også regner med er viktig for dem, forklarer han.

I løpet av de to møtene FIF hittil har hatt, har det derfor blitt bestemt at de vil anbefale å ikke publisere sommerjobber med søknadsfrist før 1. oktober

- Vi startet prosessen da vi hadde møte i april, og kontaktet næringslivet for å høre deres innspill. Responsen var ganske god, så på møtet nå i oktober ble det bestemt at vi går videre med det.

Samtidig understreker Hellem at FIF bare er et forum, uten reell beslutningsmakt.

- Nå er forslaget på runde i linjeforeningene, slik at de kan godkjenne det i styrene sine. Mest sannsynlig vil det gå igjennom, og da blir det en realitet at fra og med neste år vil ikke sommerjobbene publiseres med frister før 1. oktober i linjeforeningenes kanaler.

I tillegg har de diskutert mer universelle temaer som frafall av studenter, og brukt mye tid på deling av erfaringer.

Sikret kontinuitet

Hittil har Hellem selv vært primus motor for prosjektet. Helt fra ideen dukket opp for rundt to år siden, til han i fjor fikk det gjennom i Abakus’ styre, til forumet som nå er på oppløpssiden til å vinne sin første felles kampsak. Han innrømmer derfor at han har tenkt på hva som vil skje når han leverer mastergraden og forlater NTNU til sommeren.

- Jeg har jo vært litt bekymret for at dette kom til å dø litt ut når jeg forsvinner, for jeg har nok dratt mye av det, det siste året. Heldigvis diskuterte vi den administrative organiseringen på sist møte, og kom fram til en ordning, forklarer han.

Ordningen går ut på at det har blitt satt opp en rulleringsordning som avgjør hvilken linjeforening som skal være vertskap for neste møte, og en fasilitator som ideelt sett ikke skal komme fra den linjeforeningen. På den måten vil fasilitatoren kunne mase, og passe på at det faktisk blir noe av.

- Slik kan jeg rolig trekke meg ut, og se at det går bra, forteller Hellem, og legger til:

-  Vi har iallfall etablert et system nå, så gjenstår det å se om det funker.

Drahjelp i oppstarten

Excited har gitt økonomisk oppstartshjelp til prosjektet, og som samtalepartnere for Hellem om de nyeste forskningsresultatene fra studiebarometeret og fra Excited, på for eksempel frafall og trivsel for IT-studenter.

- Vi er glade for å kunne bidra til at alle studentene som studerer IT i Norge kan samarbeide på tvers av institusjonene. Ett av våre klare mål med senteret er å jobbe forbedre utdanningskvaliteten gjennom blant annet nettopp økt studentengasjement, sier senterleder Guttorm Sindre.

 

 

 

Faktaboks FIF:

Faktaboks FIF:

  • Forente IT-foreninger (FIF) er et forum bestående av linjeforeninger innen IT-fag
  • Møtes én gang i semesteret, eller ved behov.
  • Deltakende linjeforeninger:

- Abakus (NTNU Trondheim)
- Online (NTNU Trondheim)
- TIHLDE (NTNU Trondheim)
- Cybernetisk selskap (UiO)
- Navet (UiO)
- Fagutvalget fra Institutt for Informatikk Bergen (UiB)
- Beta (UiA)
- Tromsøstudentenes Dataforening (UiT)