Manualer for undersøkelser og prosedyrer

Manualer for undersøkelser og prosedyrer

Siden 2018 har CAME utarbeidet standardiserte undervisningsmanualer og -videoer for kliniske undersøkelser. Dette har vi gjort i nært samarbeid med sentrale klinikere ansatt ved St. Olavs Hospital og NTNU.

Som en avslutning på prosjektet, har CAME publisert alle undersøkelsesmanualene og tilhørende videoer i en videolærebok for medisinstudenter. Boken starter med en generell introduksjon til medisinske undersøkelser, før manualene følger i alfabetisk rekkefølge. Videoene er lenket til med QR-koder i boken. 

I jaunar 2021 ble boken delt ut til alle medisinstudentene ved NTNU. 

Boken er tilgjengelig her: Kliniske undersøkelser - En norsk videolærebok for medisinstudenter

Filer

Nedenfor finner du undersøkelsesmanualene og videoer av undersøkelsene. Manualene skal være et supplement til undervisningen, og ikke en erstatning. Har du tilbakemeldinger? Ta kontakt!

Abdomen: Abdominal undersøkelse.pdf

Arteriell blodgass: Arteriell blodgass.pdf | Video arteriell blodgass

Beinmargsbiopsi: Video

Blodtrykksmåling: Blodtrykksmåling.pdf | Video blodtrykksmåling

Blodprøvetaking: e-læringskurs blodprøvetaking 

Brystundersøkelse: Brystundersøkelse.pdf | Video brystundersøkelse

Dyp venetrombose: DVT-manual.pdf | Video DVT

Fot: Fotundersøkelse.pdf | Video fotundersøkelse

Gravid i alle trimestre: Gravidundersøkelse.pdf | Video gravidundersøkelse

Gynekologisk undersøkelse: Gynekologisk undersøkelse.pdf | Video gynekologisk undersøkelse

Hjerteundersøkelse: Hjerteundersøkelse.pdf | Video hjerteundersøkelse

Hofteundersøkelse: Hofteundersøkelse.pdf | Video hofteundersøkelse 

Hånd: Håndundersøkelse.pdf | Video håndundersøkelse 

Infiltrasjonsanestesi: Infiltrasjonsanestesi.pdf 

Insetting og fjerning av P-stav: Innsetting og fjerning av P-stav.pdf | Video innsetting P-stav | Video fjerning P-stav 

Kapillær blodprøvetkaing: Kapillær blodprøvetaking.pdf | Video

Kirurgisk håndvask: Kirurgisk håndvask.pdf | Video kirugisk håndvask 

Klokketest: Klokketest.pdf | Video klokketest

Kneundersøkelse: Kne undersøkelse.pdf

Knepunksjon: Knepunksjon.pdf | Video knepunksjon

Kniveksisjon med infiltrasjonsanestesi og enkle suturer: Kniveksisjon.pdf | Video kniveksisjon

Lunge og thorax: Lunge og thorax undersokelse.pdf | Video lunge og thorax

Lymfesystemet og milt: Lymfesystem og milt.pdf

Måling av ankeltrykk og ankel-arm-indeks: Ankeltrykk og aai.pdf Video ankeltrykk aai | English version video aai 

Nevrologisk undersøkelse (utarbeidet av Geir Bråthen ved nevrologisk avdeling, St. Olavs): Videosamling nevrologisk status

Orienterende leddstatus: Orienterende leddstatus.pdf | Video orienterende leddstatus

Perifere arterier: Perifer sirkulasjon undersøkelsesmetoder.pdf | Video perifere arterier |  English video Peripherial arteries 

Placenta etter fødsel: Placenta etter fødsel.pdf

Rektaleksplorasjon: Rektaleksplorasjon.pdf

Ryggundersøkelse: Ryggundersokelse.pdf | Video ryggundersøkelse

Skulderundersøkelse: Klinisk undersøkelse av skulder.pdf | Video generell skulderundersøkelse | video spesifikk skulderundersøkelse 

Slagpasient og NIHSS undersøkelse:  Slag_NIHSS.pdf | Video NIHSS 

Sopp og bakteriell vaginose, prøvetakning: Soppinfeksjon og bakteriell vaginose.pdf | Video

Stansebiopsi: Stansebiopsi.pdf | Video stansebiopsi 

Steril intermitterende kateterisering av urinveier: SIK.pdf | Video mann Video kvinne 

Subakromiell injeksjon: Subakromiell injeksjon.pdf | Video subakromiell injeksjon

Suturering: Suturering.pdf | Video suturering

Thyeroidea: Thyreoidea.pdf | VideoThyeroidea

Trailmaking test (TMT): TMT.pdf | Video TMT

Venerologisk undersøkelse og prøvetaking - kvinne | Manual | Video

Venerolgisk undersøkelse og prøvetaking - mann | Manual | Video

ØNH: ØNH.pdf | Video ØNH 

Øye: Øye.pdf | Video Øye

4AT: 4AT.pdf | Video 4AT