Våre prinsipper

Våre prinsipper

Ved CAME jobber vi etter prinsippene om testing, intervall og stokking. Utdanningsforskning peker på disse som viktige for studentenes læring. Vi ønsker å se på om dette også vil gjelde ved profesjonsstudiet i medisin og andre helseutdanninger, og om et undervisningsopplegg etter disse prinsippene vil gi økt kvalitet på utdanningen og mer fornøyde studenter.

 

Testeffekten

Testeffekten

Handlingen med å hente frem informasjon fra hukommelsen styrker hukommelsen for denne informasjonen og fører dermed til bedre langtidshukommelse. Flere studier har sett på testeffekten, men det trengs studier som kan bekrefte testeffekten i stor skala utenfor labaratoriet. Dette ønsker vi i CAME å gjøre noe med.

Intervall

Intervall

Undervisningen ved medisinstudiet i Trondheim legger i dag opp til at man har mange læringsaktiviteter innenfor samme tema på én uke. Flere studier har konkludert med at læringsaktiviteter i intervaller, altså med flere dagers mellomrom, gir bedre læring. Vil dette også gjelde for medisinstudiet?

Stokking

Stokking

I dag er undervisningen i stor grad delt opp i blokker - to uker med nyresykdommer, tre uker med blodsykdommer, én uke med kreftsykdommer osv. Hva om man hadde læringsaktiviteter for alle disse tre fagene parallelt over seks uker i stedet? 

Les mer om stokking i medisinskfaglig medarbeider Håvard Ulsaker ved CAME sitt blogginnlegg her.