En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Deltakelse på kurs og konferanser

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten fant sted 4. og 5.november 2019 i Trondheim. Mange gode faglige diskusjoner om palliativ plan, pårørendes erfaringer, hjemmedød. forhåndssamtaler og mye mer.

Les videre »

Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019

Årets Nidaroskongress er den 16. i rekken, arrangeres i Trondheim og samler leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet til faglige kurs, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom. Allmennmedisinmiljøet fra NTNU bidro til flere kurs på kongressen. Emnekurset «Helhetlig helseforståelse» ble ledet av Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim, og både […]

Les videre »

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Professor Linn Getz er verdig vinner av Nidarosprisen 2019. Prisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen. Prisen ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim. Det var fastlege Torgeir Fjermestad, tidligere leder av Nidaroskongressen gjennom mange år, som […]

Les videre »

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Stipendiat og lege Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim ble i dag på Helse Midt-Norges forskningskonferanse i Kristiansund tildelt Helse Midt- Norges forskningspris. Prisen består av et Diplom og 150 000 kr. Prisen ble tildelt av Brukerutvalgets leder Snorre Ness. Rune, som fortiden er på et forskningsopphold i Cambridge, deltok via Skype. I sin begrunnelse […]

Les videre »

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin går over tre år – og har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Tre phd-stipendiater fra AFE Trondheim deltok på høstens samling på Leangkollen, sammen med sine veiledere. Stipendat Marianne Rønneberg presenterte poster om sitt prosjekt under tittelen «Understanding the medical relevance of patients’ lifestories […]

Les videre »

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

Den 21.Nordiske kongressen i allmennmedisin ble gjennomført i Aalborg 17.- 20.juni 2019. Ca 1100 allmennleger var samlet, og NTNU var også godt representert med flere seniorer og stipendiater. Johann Sigurdsson. leder av Nordic Federation of General Practice og professor emeritus ved AFE Trondheim, åpnet kongressen, etterfulgt av en keynote om tema «Core values in general […]

Les videre »

Forskningsnettverket PRIMORE

Forskningsnettverket PRIMORE

De fem sentrene for omsorgsforskning, sammen med den Allmennmedisinske forskningsenhet ved NORCE, Norwegian Research Centre, og European Forum for Primary Care har fått midler fra Norges forskningsråd til å etablere forskningsnettverket, PRIMORE – (PRImary care Multi-prOfessional REsearcher network). Formålet med nettverket er å styrke internasjonaliseringen av norsk forskning på primærhelse og omsorg, og drive fram […]

Les videre »

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Hele 25 personer fra Norge, Danmark, Sverige og Island deltok på årets møtet i Nordic Risk Group 2.05 – 04.05.19. Møtet ble avholdt på Schæffergården, Gentofte med støtte fra Fondet For Dansk-Norsk Samarbejde. Det faglige innholdet favnet et bredt spekter av tema som multi-morbiditet, kompleksitet i teori og praksis, utfordringer knyttet til behandling av fedme, […]

Les videre »

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

18. og 19. mars møttes forskningsnettverket for andre gang, og samlet 11 fagpersoner til gode diskusjoner om palliasjon. AFE Trondheim var vertskap for møtet, og det planlegges nå en nettside med informasjon om nettverket og kontaktinformasjon til deltagerne. Nettverket har planer om å møtes 1-2 ganger pr år.

Les videre »

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Linn Getz fra AFE Trondheim, NTNU, holdt 3. januar 2019 plenumsforedrag om «Multimorbiditet i primærhelsetjenesten» på Norsk Smerteforenings (NOSF) fagkonferanse 2019 på Rikshospitalet. Egil Fors, også AFE/NTNU, deltok som ordstyrer, og over 400 deltok på Norsk smerteforenings årskonferanse. Lenke til nettsiden hvor konferansen omtales finner du HER

Les videre »

Topp