En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Deltakelse på kurs og konferanser

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin går over tre år – og har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Tre phd-stipendiater fra AFE Trondheim deltok på høstens samling på Leangkollen, sammen med sine veiledere. Stipendat Marianne Rønneberg presenterte poster om sitt prosjekt under tittelen «Understanding the medical relevance of patients’ lifestories […]

Les videre »

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

Den 21.Nordiske kongressen i allmennmedisin ble gjennomført i Aalborg 17.- 20.juni 2019. Ca 1100 allmennleger var samlet, og NTNU var også godt representert med flere seniorer og stipendiater. Johann Sigurdsson. leder av Nordic Federation of General Practice og professor emeritus ved AFE Trondheim, åpnet kongressen, etterfulgt av en keynote om tema «Core values in general […]

Les videre »

Forskningsnettverket PRIMORE

Forskningsnettverket PRIMORE

De fem sentrene for omsorgsforskning, sammen med den Allmennmedisinske forskningsenhet ved NORCE, Norwegian Research Centre, og European Forum for Primary Care har fått midler fra Norges forskningsråd til å etablere forskningsnettverket, PRIMORE – (PRImary care Multi-prOfessional REsearcher network). Formålet med nettverket er å styrke internasjonaliseringen av norsk forskning på primærhelse og omsorg, og drive fram […]

Les videre »

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Hele 25 personer fra Norge, Danmark, Sverige og Island deltok på årets møtet i Nordic Risk Group 2.05 – 04.05.19. Møtet ble avholdt på Schæffergården, Gentofte med støtte fra Fondet For Dansk-Norsk Samarbejde. Det faglige innholdet favnet et bredt spekter av tema som multi-morbiditet, kompleksitet i teori og praksis, utfordringer knyttet til behandling av fedme, […]

Les videre »

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

18. og 19. mars møttes forskningsnettverket for andre gang, og samlet 11 fagpersoner til gode diskusjoner om palliasjon. AFE Trondheim var vertskap for møtet, og det planlegges nå en nettside med informasjon om nettverket og kontaktinformasjon til deltagerne. Nettverket har planer om å møtes 1-2 ganger pr år.

Les videre »

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Linn Getz fra AFE Trondheim, NTNU, holdt 3. januar 2019 plenumsforedrag om «Multimorbiditet i primærhelsetjenesten» på Norsk Smerteforenings (NOSF) fagkonferanse 2019 på Rikshospitalet. Egil Fors, også AFE/NTNU, deltok som ordstyrer, og over 400 deltok på Norsk smerteforenings årskonferanse. Lenke til nettsiden hvor konferansen omtales finner du HER

Les videre »

Seminar om genetiske selvtester

11. desember arrangerte Bioteknologirådet, Forbrukerrådet, Norsk forening for allmennmedisin et frokostseminar om genetiske selvtester. Du kan se video fra seminaret her. Henrik Vogt, fastlege og forsker ved AFE Trondheim satt i panelet – og hadde følgende innlegg: Fra Fastlegens perspektiv Ellers i panelet satt: Asbjørg Stray-Pedersen: Hva er en gentest og hva kan de fortelle? […]

Les videre »

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

AFE Trondheim var vertskap når 14 stipendiatene og forskerne fra ulike deler av landet møtes 12. og 13. desember 2018 for å diskutere forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten. Allmennmedisinsk Forskningsfond har bidratt med prosjektmidler, og møtet var det første i det nye forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten». Gruppen tar sikte på å møtes igjen i mars […]

Les videre »

AFE seminar 8.november 2018

AFE seminar 8.november 2018

Stipendiater og seniorforskere ved AFE Trondheim avviklet sitt halvårlige seminar 8.november. På programmet stod presentasjon av alle pågående forskningsprosjekter, samt noe dypere diskusjon av noen utvalgte prosjekter; denne gangen diskuterte vi prosjektene «Livshistorier og Fedme» og  «Livshistorier – anliggende for fastlegen?» Det var også en gjennomgang av AFE sine nettsider – og mulighet til å […]

Les videre »

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

NTNU arrangerte i år Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1. – 2. 11. 2018. Det ble god oppslutning med over 50 påmeldte fra de fire universitetene.   Første del av møtet foregikk i HUNT sine lokaler, og programmet inneholdt både nytt fra hvert studiested og  litt om nasjonal og internasjonal fagutvikling, før forsamlingen fikk informasjon om […]

Les videre »

Topp