En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Bruk av psykotrope medikamenter hos hjemmeboende eldre

av 30. april 2019 i Tidsskriftsartikkel
Bruk av psykotrope medikamenter hos hjemmeboende eldre

Medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har under veiledning fra Anne Helvik publisert artikkelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline». Artikkelen omhandler bruk av psykotrope legemidler hos eldre som mottar hjemmesykpleie. De har blant annet dokumentert at bruken av tradisjonell antipsykotika var overraskende høy. Studentene […]

Les videre »

Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

av 12. mars 2019 i Ukategorisert
Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

Anna Luise Kirkengen har sammen med Johanna Lynch bidratt til et kapittel i en ny bok. Lynch J, Kirkengen AL. Biology and experience intertwined: trauma, neglect and physical health. In: Benjamin R, Haliburn J, King S (eds). Humanising Mental Health Care in Australia – Introducing a Trauma-informed Approach. A textbook. London: Routledge, 2019. Les mere […]

Les videre »

Pasienter med fedme havner mellom to stoler

av 25. februar 2019 i Mediebidrag

Mellom 30-40 % av pasienter på fedmeklinikken ved St Olavs hospital har overspisningslidelse. Lidelsen knyttes ofte til vonde livserfaringer og pasientene havner ofte mellom to stoler i helsevesenet. Men nå har denne pasientgruppen fått et nytt psykologisk tilbud ved DPS på Stjørdal. At fedme kan knyttes til vonde livserfaringer stemmer overens med internasjonal forskning, og […]

Les videre »

Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) rekrutterer nå legesentre fra hele landet. I den forbindelse har ledelsen for PraksisNett skrevet en artikkel i Tridsskriftet. Du finner lenken HER. Egil Fors fra AFE Trondheim er leder av PraksisNett Midt (NTNU) og sammen med Pål Jørgensen arbeider han med å rekruttere legesentre fra Midt-Norge. PraksisNett vil gjøre det mulig […]

Les videre »

Essay om belastende barndomserfaring som en viktig kilde til sykdom

Essay om belastende barndomserfaring som en viktig kilde til sykdom

Anna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim har skrevet et essay som omhandler en viktig kilde til sykdom; belastende barndomserfaring. Leseren tas med på en historisk reise som starter i London i 1854 med John Snow, og slutter i San Francisco i vår tid, der legen Nadine Bruke Harris bor og arbeider. Lenke finner du HER […]

Les videre »

Artikkel om ny klassifikasjon av kroniske smerter

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel
Artikkel om ny klassifikasjon av kroniske smerter

Kronisk (langvarig) smerte er et stort helseproblem, men har i motsetning til akutt smerte vært lite forstått, og det har vært manglende konsensus om årsakssammenhenger og behandling. Hele det kommende nummeret i tidsskriftet PAIN er satt av til den nye klassifikasjonen av kronisk smerte i ICD-11 i spesialisthelsetjenesten og ICPC i primærhelsetjenesten med bruk av […]

Les videre »

Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

av 23. januar 2019 i Ukategorisert
Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

For 2 år siden, 27. januar 2017, tok Henrik Vogt, allmennlege og forsker ved AFE Trondheim, iniativ til å starte nettverket Recovery Norge. Nettverket består av personer som er blitt friske av «medisinsk uforklarte» lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (ME), tinnitus, fibromyalgi gjennom teknikker eller behandlinger som omhandler tenkning, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon. Nettverket ønsker å […]

Les videre »

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Linn Getz fra AFE Trondheim, NTNU, holdt 3. januar 2019 plenumsforedrag om «Multimorbiditet i primærhelsetjenesten» på Norsk Smerteforenings (NOSF) fagkonferanse 2019 på Rikshospitalet. Egil Fors, også AFE/NTNU, deltok som ordstyrer, og over 400 deltok på Norsk smerteforenings årskonferanse. Lenke til nettsiden hvor konferansen omtales finner du HER

Les videre »

Studie om tidlig ultralyd i svangerskapet

av 5. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel
Studie om tidlig ultralyd i svangerskapet

En nylig publisert studie i BMC Pregnacy and Childbirth viser at 95 % alle gravide kvinner på Island får utført tidlig ultralyd. Det er forskergruppens inntrykk at mange av undersøkelsene utføres på private gynekologiske klinikker, dvs ikke i regi av den offentlige svangerskapsomsorgen. På det tidspunktet studien ble gjennomført (2009-10) valgte 78 % av de […]

Les videre »

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin går over tre år – og har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Tre phd-stipendiater fra AFE Trondheim deltok på høstens samling på Leangkollen, sammen med sine veiledere. Stipendat Marianne Rønneberg presenterte poster om sitt prosjekt under tittelen «Understanding the medical relevance of patients’ lifestories […]

Les videre »

Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

av 13. september 2019 i Mediebidrag
Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nettsiden til Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten er oppe og går. Nettverket ble opprettet i 2018 med midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond, har sin forankring ved AFE Trondheim men inkluderer forskere fra alle deler av landet og med ulik fagkompetanse. Neste møte i gruppa er 4. og 5. november i Trondheim, og interesserte kan kontakte […]

Les videre »

How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis

av 13. september 2019 i Tidsskriftsartikkel
How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis

Henrik Vogt har fått artikkelen How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis på trykk i BMJ. Tema for artikkelen er hvordan bruk av nye monitoreringsteknologier kan gi mye mer overdiagnostikk og spesielt i primærhelsetjenesten. Artikkelen bygger videre på Henriks phd-arbeid som han disputerte på i 2017, System medicine as a theoretical […]

Les videre »

Økning i forekomst av toalettvansker hos eldre

av 28. august 2019 i Tidsskriftsartikkel
Økning i forekomst av toalettvansker hos eldre

Medisinstudent Frida Grimsland har under veiledning av Anne Helvik skrevet og fått publisert en artikkel basert på hennes hovedoppgave fra 2017. Artikkelen med tittelen Toileting difficulties in older people with and without dementia receiving formal in‐home care—A longitudinal study er publisert i tidsskriftet Nursing Open. Denne studien har undersøkte forekomst av toalettvansker over tid blant […]

Les videre »

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

21st Nordic Congress of General Practice 2019, Aalborg

Den 21.Nordiske kongressen i allmennmedisin ble gjennomført i Aalborg 17.- 20.juni 2019. Ca 1100 allmennleger var samlet, og NTNU var også godt representert med flere seniorer og stipendiater. Johann Sigurdsson. leder av Nordic Federation of General Practice og professor emeritus ved AFE Trondheim, åpnet kongressen, etterfulgt av en keynote om tema «Core values in general […]

Les videre »

Ny artikkel om fastlegers arbeidspress

Ny artikkel om fastlegers arbeidspress

Bjarne Austad er medforfatter på en artikkel som har sett på fastlegers opplevelse av sin arbeidssituasjon. Artikkelen med tittelen «Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study» er publisert i BMC Family Practice og baserer seg på både individuelle og fokusgruppe intervju av norske fastleger i 2017- 2018. Forfatterne kommer med følgende konklusjon; […]

Les videre »

Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?

Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?

Anna Luise Kirkengen har bidratt til en ny rapport «Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?» som Joshua Kendall har laget, og som omtaler betydningen av den kjente ACE- studien og hvilken innvirkning denne kunnskapen har hatt for helsetjenesten i ulike land. Rapporten ble publisert 26.mai 2019. Under […]

Les videre »

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Gemini har nylig publisert en nyhetssak om studien som medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har skrevet under veiledning fra Anne Helvik. AFE-bloggen har omtalt artikkelen i et tidligere blogginnlegg. Artikkelen med tittelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline» beskriver en alarmerende høy bruk av […]

Les videre »

På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

av 19. mai 2019 i Mediebidrag
På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

Bente Prytz Mjølstad har skrevet et debatt-innlegg i Dagens Medisin etter å ha deltatt på DM Arena og diskutert folkehelse, forebygging og fedme. Fedme er et økende helseproblem og den nye folkehelsemeldingen kritiseres for ikke å legge stor nok vekt på fedme som samfunnsproblem – og for å mangle konkrete tiltak som kan endre befolkningens […]

Les videre »

Henrik Vogt intervjuet i New York Times

av 16. mai 2019 i Mediebidrag
Henrik Vogt intervjuet i New York Times

Henrik Vogt ved AFE Trondheim er nylig intervjuet i New York Times med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid. Han disputerte i 2017 med avhandlingen «Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine. A critical analysis» her på NTNU. I intervjuet sammenligner han den nye omics-preventive medisinen som «teppebombing» av kroppen. Her er et utdrag […]

Les videre »

Topp