En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

PraksiNett allerede populært blant forskere

av 15. juni 2020 i Ukategorisert
PraksiNett allerede populært blant forskere

PraksisNett, en infrastruktur for allmennmedisinsk forskning for å rekruttere fastleger og pasienter, ble etablert i 2018. Interessen har økt og mange prosjekter står allerede i kø for å få bruke praksisnett til datainnsamling. Prosjekter står i kø til studier med fastlege-data (Legeforeningens nettsider) Per juni 2020 er det 85 praksiser som har signert, så da […]

Les videre »

Palliativ medisin – som egen spesialitet?

av 11. juni 2020 i Mediebidrag
Palliativ medisin – som egen spesialitet?

Anne Fasting, spesialist i allmennmedisin, overlege ved palliativt team i Kristiansund og Molde, og stipendiat ved AFE Trondheim ved NTNU har skrevet kronikk i Dagens Medisin 11.juni 2020 om behovet for å videreutvikle palliative medisin som fagfelt. Utdrag fra kronikken: Palliativ medisin må videreutvikles med et sterkt fagmiljø som kan være spydspiss i kompetanseheving, forskning […]

Les videre »

Bokutgivelse: Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient

av 7. juni 2020 i Bokutgivelse
Bokutgivelse: Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient

Ny bokutgivelse med bidrag fra AFE Trondheim – se nedenunder. Boka er åpent tilgjengelig på nett – for gratis nedlastning – HER Om boka: This open access book is a unique resource for health professionals who are interested in understanding the philosophical foundations of their daily practice. It provides tools for untangling the motivations and […]

Les videre »

Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

av 7. juni 2020 i Mediebidrag
Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

VG skriver 7. juni 2020 om den siste undersøkelsen til Fastlegeordningen 2.0 som er gjennomført sammen med NTNU og Helseinformatikk. Fastlegene Tor Magne Johnsen og Børge Nordberg har fått allmennpraktiker-stipend for å gjennomføre undersøkelsen, og er til knyttet AFE Trondheim med veiledning av Linn Getz.

Les videre »

Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

av 16. desember 2019 i Disputas
Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

Ingrid Baasland, gynekolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie disputerte torsdag 12. desember med avhandlingen: ”CINDERELLA-study Cervical Intraepithelial Neoplasia – detecting relevant lesions – an evaluation of different links in the Norwegian cervical cancer screening program chain Kandidatens veiledere har vært professor Pål Richard Romundstad og førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, begge NTNU, og overlege Bjørn Hagen, […]

Les videre »

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten fant sted 4. og 5.november 2019 i Trondheim. Mange gode faglige diskusjoner om palliativ plan, pårørendes erfaringer, hjemmedød. forhåndssamtaler og mye mer.

Les videre »

Humor og sosial støtte; to av flere mestringsstrategier blant personer med demens

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel
Humor og sosial støtte; to av flere  mestringsstrategier blant personer med demens

Anne Helvik er medforfatter på en ny artikkel med tittelen «Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping» som nylig er publisert i BMC Geriatics.

Les videre »

Grad av multi-morbiditet blant pasienter som har hatt hjerneslag

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel
Grad av multi-morbiditet blant pasienter som har hatt hjerneslag

Rune Aakvik Pedersen er førsteforfatter på en nylig publisert studie i BMC Family Practice med tittelen «Stroke follow-up in primary care: a Norwegian modelling study on the implications of multi-morbidity for guideline adherence». Studien har undersøkt graden av multimorbiditet blant pasienter som har gjennomlevd hjerneslag. Forskerne fant at alle pasientene som deltok i studien hadde […]

Les videre »

Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019

Årets Nidaroskongress er den 16. i rekken, arrangeres i Trondheim og samler leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet til faglige kurs, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom. Allmennmedisinmiljøet fra NTNU bidro til flere kurs på kongressen. Emnekurset «Helhetlig helseforståelse» ble ledet av Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim, og både […]

Les videre »

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Professor Linn Getz er verdig vinner av Nidarosprisen 2019. Prisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen. Prisen ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim. Det var fastlege Torgeir Fjermestad, tidligere leder av Nidaroskongressen gjennom mange år, som […]

Les videre »

Topp