En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Hele 25 personer fra Norge, Danmark, Sverige og Island deltok på årets møtet i Nordic Risk Group 2.05 – 04.05.19. Møtet ble avholdt på Schæffergården, Gentofte med støtte fra Fondet For Dansk-Norsk Samarbejde. Det faglige innholdet favnet et bredt spekter av tema som multi-morbiditet, kompleksitet i teori og praksis, utfordringer knyttet til behandling av fedme, kronisk tretthetssyndrom, estetisk medisin og kjerneverdier i allmennpraksis.  Gruppens medlemmer har også arbeidet med presentasjoner av samarbeidsprosjekter knyttet til Nordic Congress in General Practice i Aalborg i juni 2019. Gruppen har hatt gode diskusjoner i de beste rammer på Schæffergården.

Schæffergården i Gentoft
Linn Getz holder foredrag om komplekse systemer
Henrik Vogt forteller om nettverket Recovery Norge

Stikkord: , , , , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp