En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: Allmennmedisin

Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

av 26. august 2020 i Mediebidrag
Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

Anne Fasting, leder av Nasjonalt Forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten , har sammen med flere av medlemmene i nettverket skrevet om behovet for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten i en kronikk i Dagens medisin: «For å møte utfordringene om valgfrihet, hjemmetid og hjemmedød, må det satses både i primærhelsetjenesten – der pasienten oppholder seg – […]

Les videre »

PraksiNett allerede populært blant forskere

av 15. juni 2020 i Ukategorisert
PraksiNett allerede populært blant forskere

PraksisNett, en infrastruktur for allmennmedisinsk forskning for å rekruttere fastleger og pasienter, ble etablert i 2018. Interessen har økt og mange prosjekter står allerede i kø for å få bruke praksisnett til datainnsamling. Prosjekter står i kø til studier med fastlege-data (Legeforeningens nettsider) Per juni 2020 er det 85 praksiser som har signert, så da […]

Les videre »

Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019

Årets Nidaroskongress er den 16. i rekken, arrangeres i Trondheim og samler leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet til faglige kurs, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom. Allmennmedisinmiljøet fra NTNU bidro til flere kurs på kongressen. Emnekurset «Helhetlig helseforståelse» ble ledet av Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim, og både […]

Les videre »

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Professor Linn Getz er verdig vinner av Nidarosprisen 2019. Prisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen. Prisen ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim. Det var fastlege Torgeir Fjermestad, tidligere leder av Nidaroskongressen gjennom mange år, som […]

Les videre »

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Stipendiat og lege Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim ble i dag på Helse Midt-Norges forskningskonferanse i Kristiansund tildelt Helse Midt- Norges forskningspris. Prisen består av et Diplom og 150 000 kr. Prisen ble tildelt av Brukerutvalgets leder Snorre Ness. Rune, som fortiden er på et forskningsopphold i Cambridge, deltok via Skype. I sin begrunnelse […]

Les videre »

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Møte i Nordic Risk Group, Schæffergården 2. – 4. mai 2019

Hele 25 personer fra Norge, Danmark, Sverige og Island deltok på årets møtet i Nordic Risk Group 2.05 – 04.05.19. Møtet ble avholdt på Schæffergården, Gentofte med støtte fra Fondet For Dansk-Norsk Samarbejde. Det faglige innholdet favnet et bredt spekter av tema som multi-morbiditet, kompleksitet i teori og praksis, utfordringer knyttet til behandling av fedme, […]

Les videre »

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

18. og 19. mars møttes forskningsnettverket for andre gang, og samlet 11 fagpersoner til gode diskusjoner om palliasjon. AFE Trondheim var vertskap for møtet, og det planlegges nå en nettside med informasjon om nettverket og kontaktinformasjon til deltagerne. Nettverket har planer om å møtes 1-2 ganger pr år.

Les videre »

Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) rekrutterer nå legesentre fra hele landet. I den forbindelse har ledelsen for PraksisNett skrevet en artikkel i Tridsskriftet. Du finner lenken HER. Egil Fors fra AFE Trondheim er leder av PraksisNett Midt (NTNU) og sammen med Pål Jørgensen arbeider han med å rekruttere legesentre fra Midt-Norge. PraksisNett vil gjøre det mulig […]

Les videre »

Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

av 23. januar 2019 i Ukategorisert
Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

For 2 år siden, 27. januar 2017, tok Henrik Vogt, allmennlege og forsker ved AFE Trondheim, iniativ til å starte nettverket Recovery Norge. Nettverket består av personer som er blitt friske av «medisinsk uforklarte» lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (ME), tinnitus, fibromyalgi gjennom teknikker eller behandlinger som omhandler tenkning, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon. Nettverket ønsker å […]

Les videre »

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

AFE Trondheim var vertskap når 14 stipendiatene og forskerne fra ulike deler av landet møtes 12. og 13. desember 2018 for å diskutere forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten. Allmennmedisinsk Forskningsfond har bidratt med prosjektmidler, og møtet var det første i det nye forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten». Gruppen tar sikte på å møtes igjen i mars […]

Les videre »

Topp