En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Om AFE Trondheim

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Trondheim har som formåle å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim hører til ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Du kan lese mer om AFE – her finner du blant annet personer og publikasjoner.

På denne bloggen kan du lese om aktivitetene ved enheten; følge med på nye doktorgradsavhandlinger og publiserte artikler og tekster. Det hender også at personer tilknyttet AFE Trondheim blogger på NTNU Medisin og helse-bloggen.

 

Topp